Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Dokumenty školy

Dokumenty školy

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

 

Dokumenty ke stažení

Školní řád (s účinností od 1. 9. 2023)

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Vnitřní řád školní jídelny (s účinností od 1. 3. 2023)

Vnitřní řád školní jídelny (s účinností od 1. 3. 2024)

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Učební plán - nižší stupeň víceletého G

Učební plán - nižší stupeň víceletého G (nástup od 2021)

Učební plán - vyšší stupeň víceletého G a čtyřleté G

Inspekční zpráva č.j. ČŠIT-280/23-T z února 2023

Inspekční zpráva č.j. ČŠIT-177/14-T z února 2014

Závěry z inspekční zprávy č.j. ČŠIT-55/10-T z prosince 2009 (výňatek)

Žádost o uvolnění z účasti na vyučování - obvykle z TV + Žádost o posudek (je nutné vyplnit obojí)

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dnů

Žádost o vystavení průkazu ISIC/ITIC

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o plán pedagogické podpory z důvodů zájmové činnosti

Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení