Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Dokumenty školy

Dokumenty školy

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele.

 

Dokumenty ke stažení

Školní řád

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Vnitřní řád školní jídelny

Výroční zpráva za školní rok 2020/2021

Učební plán - nižší stupeň víceletého G

Učební plán - vyšší stupeň víceletého G a čtyřleté G

Inspekční zpráva č.j. ČŠIT-177/14-T z února 2014

Závěry z inspekční zprávy č.j. ČŠIT-55/10-T z prosince 2009 (výňatek)

Žádost o uvolnění z účasti na vyučování - obvykle z TV + Žádost o posudek (je nutné vyplnit obojí)

Žádost o uvolnění v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění žáka z vyučování na více dnů

Žádost o vystavení průkazu ISIC/ITIC

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o vystavení druhopisu vysvědčení