Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > ASPnet UNESCO

ASPnet UNESCO

Přidružené školy UNESCO se v rámci své činnosti zabývají čtyřmi prioritními oblastmi: (1.) světové problémy a úloha systému OSN, (2.) lidská práva, demokracie a tolerance, (3.) mezikulturní vzdělávání a světové dědictví, (4.) životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Naše gymnázium vstoupilo do sítě roku 1996, patří tak mezi nejdéle působící školy v ASPnet. V období 2018-2020 je náš školní koordinátor Petr Šimíček předsedou Koordinačního týmu škol ASPnet a také členem České komise pro UNESCO.

Zaměření školy v rámci ASPnet: lidská práva, demokracie, tolerance

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:

Dlouhodobé projekty (realizované v průběhu celého školního roku)

“Holocaust – selhání lidskosti” - cílem je výchova k toleranci a varování před extremistickými politickými hnutími současnosti, studenti samostatně pracují s odbornou literaturou, s dokumentárními černobílými fotografiemi, získávají materiály z internetových stránek, na základě přečteného, spatřeného a vyslechnutého diskutují, předkládají své vlastní úvahy, sdělují své prožitky, součástí projektu je každoroční exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi a Březince, po příjezdu diskuse, reflexe.

„Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“ - studenti vyššího gymnázia pracují s odbornou literaturou, s dobovými prameny a texty (fotokopie autentických pramenů, soudních spisů a materiálů státní bezpečnosti, k jedné sérii politických procesů na Ostravsku), na jejich základě sami rozkrývají přípravy modelového politického procesu, setkávají se každoročně s politickými vězni (členy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů), naslouchají autentickým svědectvím a diskutují, zároveň se podílejí na přípravě středoškolské studentské konference.

Konkrétní akce

Zaměření naší školy v rámci ASPnet: lidská práva, demokracie a tolerance

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:

Dlouhodobé projekty (realizované v průběhu celého školního roku)

“Holocaust – selhání lidskosti” - cílem je výchova k toleranci a varování před extremistickými politickými hnutími současnosti, studenti samostatně pracují s odbornou literaturou, s dokumentárními černobílými fotografiemi, získávají materiály z internetových stránek, na základě přečteného, spatřeného a vyslechnutého diskutují, předkládají své vlastní úvahy, sdělují své prožitky, součástí projektu je každoroční exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi a Březince, po příjezdu diskuse, reflexe.

„Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let“ - studenti vyššího gymnázia pracují s odbornou literaturou, s dobovými prameny a texty (fotokopie autentických pramenů, soudních spisů a materiálů státní bezpečnosti, k jedné sérii politických procesů na Ostravsku), na jejich základě sami rozkrývají přípravy modelového politického procesu, setkávají se každoročně s politickými vězni (členy ostravské pobočky Konfederace politických vězňů), naslouchají autentickým svědectvím a diskutují, zároveň se podílejí na přípravě středoškolské studentské konference.

Konkrétní akce

Den otevřených dveří na kraji zpestřil náš historický kvíz

O státním svátku v sobotu 28. září 2019 zorganizoval Krajský úřad Moravskoslezského kraje Den otevřených dveří. Na této akci se také představilo 10 vybraných středních škol, jejichž zřizovatelem je kraj. Tématem letošního dne otevřených dveří bylo 30 let svobody a pád komunismu v naší zemi. Instalovali jsme do jednacího sálu zastupitelstva vybrané panely výstavy o roce 1989 a k nim připravili pro návštěvníky zábavný historický kvíz. Zájem o soutěžení nás mile překvapil a díky podpoře kraje jsme mohli každého zapáleného badatele po zásluze odměnit upomínkovými předměty, knihami i sladkostmi.

Putovní výstava Bílá růže

V září a říjnu jsme na hlavní chodbě ve vestibulu školy instalovali putovní výstavu „Bílá Růže“, která je českým překladem stejnojmenné výstavy německé nadace Weiße Rose e.V. Výstava na 35 panelech představuje osudy německé protinacistické skupiny sourozenců Schollových, jejich přátel a pomocníků, kteří v letech 1942 a 1943 psali a rozšifrovali letáky s antifašistickou tématikou. Výstava pojednávala o konkrétních činech, motivaci a konečném osudu členů odbojového hnutí.

Knihobudka Jaromíra Šavrdy

V pondělí 14. října byla po dlouhých přípravách a všelikém promýšlení instalována ve vestibulu našeho ústavu Knihobudka Jaromíra Šavrdy. Milovníci literatury ji velmi snadno objeví "za plazmou, pod schody", nepřehlédnutelná je pak hlavně ze směru od ředitelského pavilonu do vestibulu. Při chůzi se už z dálky díváte do stylizované podobizny tváře ostravského spisovatele, signatáře Charty 77, přepisovače samizdatů a zakladatele edice Libri prohibiti, po němž je budka pojmenována. Je to výrazem naší úcty k statečnému a inspirativnímu člověku, který není v širším povědomí obyvatel našeho města příliš známý, což má naše skromná schránka na knihy alespoň trochu napravit. Knihy z knihobudky si studenti i učitelé mohou půjčovat a vracet po přečtení, mohou si je ovšem také ponechat, nebo mohou do knihobudky knížky naopak dávat pro potěchu jiných čtenářů.

Letos jsme poprvé organizovali slavnostní setkání v Nové radnici

18. listopadu 2019 se konalo tradiční slavnostní setkání u pamětní desky obětem zla k uctění památky Dne boje za svobodu a demokracii. Akci, kterou po léta připravovala Konfederace politických vězňů ČR, byla letos organizována naší školou ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem za krásnou Ostravu, Antikvariátem a galerií Fiducia a politickými vězni komunistického režimu pod záštitou statutárního města Ostravy.

GOH v pátečním programu projektu SametOVA!!!

V pátek 15. listopadu 2019 čtyřdenním maratonem akcí vrcholil projekt s názvem SametOVA!!!, připomínající 30. výročí sametové revoluce v Ostravě. Naše gymnázium bylo mezi osmi institucemi, které se podílely na přípravě programu úvodního dne, a touto aktivitou rovněž naplnilo smysl svého členství v ASP UNESCO. Připravili jsme pro návštěvníky jevištní scénické čtení, nainstalovali do stanu výstavu o roku 1989, k ní vytvořili historický kvíz, pro veřejnost jsme nachystali jedinečnou variantu pátrací hry v centru města a také pomohli s moderováním pamětnických debat.

Dějepravné workshopy k 30 letům svobody

V rámci akcí připomínajících 30 let od pádu komunismu v Evropě jsme pro naše studenty v rámci lidskoprávního projektu v síti ASP UNESCO připravili ve středu 13. a čtvrtek 14. listopadu 2019 dějepisné dílny, během kterých pracovali s novou výstavou "1989 - Rok zázraků" zasílanou u příležitosti kulatého výročí do několika stovek českých škol. Výstavu vytvořili pro Člověka v tísni naši učitelé Jiří Sovadina a Petr Šimíček.

Příběhy bezpráví

Ve středu 13. 11. 2019 se v rámci oslav 30 let od sametové revoluce naše škola zapojila do projektu Příběhy bezpráví, které pořádá Člověk v tísni. Školám jsou poskytnuty dokumentární i hrané filmy a následně probíhá filmová projekce a beseda s pamětníkem.

Dvoudenní studentská konference "Studenti proti režimu - revolty 39 / 69 / 89"

Také letos byly pro studenty připraveny dva dny nabité historií! Pondělní program 21. listopadu 2019 nabídnul více než 70 studentům ze šesti ostravských gymnázií historické ukotvení tří významných zlomů našich novodobých dějin, setkání se zajímavými hosty, pamětníky dramatických událostí, kolekci dobových fotografií či filmovou projekci. Druhý den zavedl studenty do Poruby a centra města, kde třináct týmů v doprovodu youtubera Kovyho plnilo úkoly historické „pátračky“. Akci podpořilo tradičně Statutární město Ostrava a nově také Městský obvod Ostrava-Poruba. Studentská konference je naší stěžejní aktivitou v rámci členství v ASP UNESCO.

Historická exkurze do Osvětimi a návštěva Krakova

Ve dnech 25. - 26. února 2020 se v mrazivé temperatuře vydala skupina našich studentů, třeťáků a septimánů, na tradiční dějepravnou exkurzi do osvětimského tábora, františkánského kláštera v Harmežích a starobylého Krakova.

Předpokládaný výhled činnosti do budoucna

Stávající dlouholeté historické projekty v oblasti „Dodržování lidských práv“ budou rozvíjeny nadále (noví studenti, nové podněty, nová témata), osvědčily se, mají smysl, jsou studenty žádány.
Velmi pozitivní a povzbudivé ohlasy zúčastněných studentů i jejich učitelů potvrdily smysluplnost organizování studentských konferencí, na podzim 20¨20 další dvoudenní konferenci (již sedmnáctou).

Podněty ke spolupráci mezi školami ASP na národní, případně i nadnárodní úrovni

Reflexe určitých dějinných procesů ve světle dodržování a porušování základních lidských práv.
Účast v mezinárodním projektu zaměřeném na studium moderních totalitárních systémů v etnicky smíšených regionech.

Petr Šimíček
koordinátor projektů ASP UNESCO