Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Základy společenských věd

Základy společenských věd


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Kateřina Trojek

E-mail: katerina.trojek@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Jana Huvarová reditel@gyohavl.cz
Mgr. Andrea Kantorová andrea.kantorova@gyohavl.cz
Mgr. Pavla Kutáčová pavla.kutacova@gyohavl.cz
Mgr. Pavla Sláčalová pavla.slacalova@gyohavl.cz 

Vyučovací předmět základy společenských věd je vyučován ve všech ročnících vyššího stupně osmiletého gymnázia a ve všech ročnících čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá v kmenových a multimediálních učebnách s využitím moderních forem a metod (interaktivní tabule, multimediální prezentace atd.) a je doplňována výukovými filmy, odbornými exkurzemi a přednáškami.

Obsah předmětu základy společenských věd je rozšiřován ve dvouletém společenskovědním semináři, který si mohou zvolit studenti třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a studenti odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia, a dále v jednoletém společenskovědním semináři pro studenty oktáv a čtvrtého ročníku. Semináře jsou určeny pro zájemce o společenské vědy, maturanty a zájemce o studium společenských věd na vysoké škole. Náplň seminářů je stanovena podle jednotlivých společenských věd. Cílem seminářů je zejména aktivní zapojení studentů do výuky prostřednictvím tvorby vlastních prezentací, vytváření a obhajoba seminárních prací či realizace diskusí na dané téma, stejně jako praktické uplatňování nabytých vědomostí a dovedností.

Předmětová komise pravidelně organizuje soutěž prezentací na aktuální společenské téma pro studenty nižšího gymnázia a základních ostravských škol a podporuje účast studentů vyššího gymnázia ve společenskovědních soutěžích a pracích SOČ (středoškolská odborná činnost).

Dále vedeme studenty k aktivnímu občanství formou zapojování se do aktivit a projektů společnosti Člověk v tísni nebo Jeden svět na školách, kde funguje filmový klub.

Doporučené učebnice a literatura

 • Pro všechny ročníky
 • Odmaturuj ze zsv, kol.autorů, Didaktis, aktualizované vydání
 • Občanský a společenskovědní základ – přehled středoškolského učiva, kolektiv autorů, Computer Press, 2009
 • Společenské vědy pro střední školy 1.-4.díl – učebnice z nakladatelství Didaktis
 • Občanský a společenskovědní základ – učebnice z nakladatelství Computer Media – psychologie, sociologie, náboženství, ekonomie, filozofie, politologie a člověk v mezinárodním prostředí, právo.

Kvinty a 1.ročník

 • Psychologie, M.Fürst, Votobia 1997
 • Psychologie, P.Říčan, Portál, 2009
 • Sociologie, M.Petrusek a kol.,SPN, 1992
 • Sociální psychologie, J.Řezáč, Paido, 1998
 • Marie Vágnerová, Vývojová psychologie,Karolinum, 2005

Sexty a 2.ročník

 • Politologie, R.David, Olomouc, 2005
 • Právo, P.Hradil, aktual.vydání
 • Právo, R.Ryska, aktual.vydání

Septimy a 3.ročník

 • Poznámky k dějinám filozofie, T.Mešťánek, Bílý Slon, 1992
 • Čítanka z dějin filozofie, K.Growka, Fortuna, 1994
 • Malé dějiny filozofie, H.J.Störing, Zvon, 1993
 • Filosofie, Ivan Blecha. Olomouc, 2004
 • Sofiin svět, J.Gaardner, Albatros, 2012
 • W.Weischedel, Zadní schodiště filozofie, Votobia 1995

Oktávy a 4. ročník

 • Ekonomie, J. Švarcová, CEED, 2006/2007
 • Moderní ekonomie, H. Lipovská, Grada, 2017

Společenskovědní exkurze a další plánované akce na školní rok 2021/22

Exkurze proběhnou pouze v případě příznivé epidemiologické situace

 1. Exkurze na Magistrát města Ostravy pro studenty prim (únor, březen)
 2. Exkurze na Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro studenty tercie (březen, duben)
 3. Přednáška zaměstnance Úřadu práce v Ostravě – Porubě pro studenty kvart (říjen)
 4. Exkurze do Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře pro studenty kvint a prvního ročníku (červen) – pouze dobrovolně, v rámci exkurzí předmětových komisí
 5. Exkurze k soudu pro studenty septim a třetího ročníku (říjen)
 6. Virtuální návštěva Parlamentu ČR pro studenty sext a druhého ročníku (prosinec, leden)
 7. Exkurze do Domova Třebovice – zařízení Čtyřlístku - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, pro studenty septim a třetího ročníku společenskovědního semináře (květen, červen)
 8. Exkurze do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina, případně prohlídka Ostravy s bezdomovcem pro studenty společenskovědního semináře septim a třetího ročníku (květen, červen)
 9. Účast studentů vyššího gymnázia na promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět v Ostravě (duben)
 10. Promítání dokumentárních filmů a následné besedy v rámci projektu Jeden svět na školách v průběhu školního roku
 11. Průběžné zařazování přednášek a besed s odborníky a zajímavými osobnostmi - ekonomie, témata z projektu E-bezpečí (pro studenty sekund, kvint a prvního ročníku), sociální péče, lidská práva, religionistika apod.
 12. Organizace Studentských voleb na škole (září)
 13. Organizace soutěže k mezinárodnímu dni lidských práv pro studenty nižšího gymnázia a studenty základních ostravských škol (prosinec)
 14. Organizace Maratonu psaní dopisů na škole (prosinec)
 15. Mezitřídní gymnaziální debatní soutěž studentů vyššího gymnázia, případně zapojení do debatní soutěže Studentská Agora (březen, duben)
 16. Zapojení do projektů Bankéři jdou do škol, Živá knihovna

Exkurzní dny (červen)

 1. Exkurze do Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře pro studenty kvint a prvního ročníku – dobrovolně, v rámci exkurzí předmětových komisí
 2. Exkurze do Prahy zaměřená na poznávání významných míst a institucí hlavního města (Pražský hrad, Malá Strana, Karlův most, Staroměstské náměstí, Národní muzeum …) – dobrovolně pro studenty nižšího gymnázia, v rámci exkurzí předmětových komisí

Mgr. Kateřina Trojek
září 2021

 

Datum konání: 29. září 2021 -
 Dne 29. září proběhlo slavnostní předávání plaket školám, které se v loňském školním roce zapojily do programu Školy – vyslanci Evropského parlamentu. Naše škola se do tohoto programu přihlásila a úspěšně ho dokončila, přestože většina aktivit se odehrávala v minulém roce online formou.
Datum konání: 18. října 2021 -
Dne 18. 10. 2021 proběhla v prvním ročníku a kvintě A přednáška ohledně sociálních sítí.  Mgr. Klára Mikulcová z projektu E-Bezpečí, která nám o všem vyprávěla, byla velmi zkušená a měla pro nás hezky připravenou přehlednou a velmi obsáhlou prezentaci.
Datum konání: 1. října 2021 -
Datum konání: 20. září 2021 - 21. září 2021
Ve dnech 20. a 21. září měli studenti naší školy starší 15 let možnost zúčastnit se Studentských voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jedná se o projekt organizace Člověk v tísni, kterým chce přispět k aktivnímu, zodpovědnému a sebevědomému občanství budoucích prvovoličů.
Štítky:

Souhvězdí Evropy

Datum konání: 11. 6. 2021

Celé druhé pololetí část naší třídy v rámci projektu Vyslanci EP pracovala na jedinečném vydání časopisu Souhvězdí Evropy. Časopis se zabývá Evropskou unií, najdete v něm informace o minulosti i současnosti EU, seznámíme vás s jejími symboly a orgány, upozorníme také na časté dezinformace.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:16

JA AWARD CEREMONY

Datum konání: 24. 6. 2021

Ve čtvrtek 24.6. 2021 se skupina 4 studentů, jmenovitě Anna Adámková, Jana Burzyková, Tomáš Jandík a Vít Kološ ze studentské firmy Fenomény 21 vydala do Prahy, konkrétně do rezidence amerického velvyslance, aby převzala ocenění za druhé místo v soutěži JA Top Logo.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:15

Olympiáda lidských práv (březen 2021)

Datum konání: 13. 3. 2021

Také letos se naši studenti zapojili do celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. Školní kolo, ve kterém si studenti měli vybrat jedno ze čtyř nabízených témat a napsat k němu krátkou úvahu, probíhalo do 14. ledna.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:14

Na kus řeči s Vladimírem Polívkou

Datum konání: 19. 4. 2021

Vladimír Polívka – známý český divadelní a filmový herec, moderátor show Tvoje tvář má známý hlas, byl naším dalším hostem na besedě pro vyšší i nižší gymnázium, která se uskutečnila 19. 4. 2021.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:14

Na kus řeči s Ondřejem Chvojkou

Datum konání: 31. 3. 2021

Ve středu 31. 3. 2021 se uskutečnila beseda s profesionálním hasičem Ondřejem Chvojkou. Ondřej nám povyprávěl o zajímavých případech ze své praxe a studentům dal užitečné rady, jak se v daných situacích chovat.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:13

Beseda se členem Euroskopu Davidem Březinou

Datum konání: 26. 4. 2021

V pondělí 26. 4. jsme v hodině výchovy k občanství mezi sebe přivítali Davida Březinu, člena Euroskopu. V tomto období se v kvartě věnujeme právě Evropské unii, a tak nám pan Březina přiblížil témata týkající se EU, kterým jsme se věnovali už dříve.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:13

Na kus řeči s pilotem Vojtěchem Pešatem

Datum konání: 14. 4. 2021

K našim studentům se v rámci besed „Na kus řeči“ připojil ve středu 14. 4. také pilot Vojtěch Pešat. Pan kapitán létá s letadlem Boeing 737 pro společnost Ryanair a v minulosti létal pro Travel Service.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:11

Na kus řeči s advokátkou Petrou Dolejšovou

Datum konání: 7. 4. 2021

Naším dalším hostem besed „Na kus řeči…“ byla ve středu 7. 4. 2021 advokátka Petra Dolejšová. Petra se zabývá právem v marketingu, influencer marketingem, GDPR, reklamou, autorskými právy a mnohým dalším. Kromě toho je také vytíženou lektorkou.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:10

Legislativní proces v EU

Datum konání: 24. 3. 2021

Ve středu 24. 3. proběhla na naší škole prostřednictvím zoomu zajímavá a tematická přednáška o legislativním procesu v Evropské unii, určená zejména pro studenty společenskovědního semináře oktáv a čtvrtého ročníku.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:10

Debata s Alexandrem Vondrou

Datum konání: 18. 3. 2021

A je to tady! I přes stěžejní problémy s ohledem na nynější situaci máme za sebou hromadnou debatu, která byla určena pro studenty septim a třetího ročníku!

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:09