Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Základy společenských věd

Základy společenských věd


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Kateřina Trojek

E-mail: katerina.trojek@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Jana Huvarová reditel@gyohavl.cz
Mgr. Andrea Kantorová andrea.kantorova@gyohavl.cz
Mgr. Pavla Sláčalová pavla.slacalova@gyohavl.cz

Vyučovací předmět základy společenských věd je vyučován ve všech ročnících vyššího stupně osmiletého gymnázia a ve všech ročnících čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá v kmenových a multimediálních učebnách s využitím moderních forem a metod (interaktivní tabule, multimediální prezentace atd.) a je doplňována výukovými filmy, odbornými exkurzemi a přednáškami.

Obsah předmětu základy společenských věd je rozšiřován ve dvouletém společenskovědním semináři, který si mohou zvolit studenti třetího a čtvrtého ročníku čtyřletého gymnázia a studenti odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia, a dále v jednoletém společenskovědním semináři pro studenty oktáv a čtvrtého ročníku. Semináře jsou určeny pro zájemce o společenské vědy, maturanty a zájemce o studium společenských věd na vysoké škole. Náplň seminářů je stanovena podle jednotlivých společenských věd. Cílem seminářů je zejména aktivní zapojení studentů do výuky prostřednictvím tvorby vlastních prezentací, vytváření a obhajoba seminárních prací či realizace diskusí na dané téma, stejně jako praktické uplatňování nabytých vědomostí a dovedností.

Předmětová komise pravidelně organizuje soutěž prezentací na aktuální společenské téma pro studenty nižšího gymnázia a základních ostravských škol a podporuje účast studentů vyššího gymnázia ve společenskovědních soutěžích a pracích SOČ (středoškolská odborná činnost).

Dále vedeme studenty k aktivnímu občanství formou zapojování se do aktivit a projektů společnosti Člověk v tísni nebo Jeden svět na školách, kde funguje filmový klub.

Doporučené učebnice a literatura

 • Pro všechny ročníky
 • Odmaturuj ze zsv, kol.autorů, Didaktis, aktualizované vydání
 • Občanský a společenskovědní základ – přehled středoškolského učiva, kolektiv autorů, Computer Press, 2009
 • Společenské vědy pro střední školy 1.-4.díl – učebnice z nakladatelství Didaktis
 • Občanský a společenskovědní základ – učebnice z nakladatelství Computer Media – psychologie, sociologie, náboženství, ekonomie, filozofie, politologie a člověk v mezinárodním prostředí, právo.

Kvinty a 1.ročník

 • Psychologie, M.Fürst, Votobia 1997
 • Psychologie, P.Říčan, Portál, 2009
 • Sociologie, M.Petrusek a kol.,SPN, 1992
 • Sociální psychologie, J.Řezáč, Paido, 1998
 • Marie Vágnerová, Vývojová psychologie,Karolinum, 2005

Sexty a 2.ročník

 • Politologie, R.David, Olomouc, 2005
 • Právo, P.Hradil, aktual.vydání
 • Právo, R.Ryska, aktual.vydání

Septimy a 3.ročník

 • Ekonomie, J. Švarcová, CEED, 2006/2007
 • Moderní ekonomie, H. Lipovská, Grada, 2017

Oktávy a 4. ročník

 • Poznámky k dějinám filozofie, T.Mešťánek, Bílý Slon, 1992
 • Čítanka z dějin filozofie, K.Growka, Fortuna, 1994
 • Malé dějiny filozofie, H.J.Störing, Zvon, 1993
 • Filosofie, Ivan Blecha. Olomouc, 2004
 • Sofiin svět, J.Gaardner, Albatros, 2012
 • W.Weischedel, Zadní schodiště filozofie, Votobia 1995

PLÁN EXKURZÍ A DALŠÍCH AKCÍ V RÁMCI ZSV 2022-2023

 1. Exkurze na Magistrát města Ostravy pro studenty prim (únor, březen)
 2. Exkurze na Krajský úřad Moravskoslezského kraje pro studenty tercie (březen, duben)
 3. Přednáška zaměstnance Úřadu práce v Ostravě – Porubě pro studenty kvart (říjen)
 4. Exkurze do Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře pro studenty kvint a prvního ročníku (červen) – pouze dobrovolně, v rámci exkurzí předmětových komisí
 5. Exkurze k soudu pro studenty septim a třetího ročníku (říjen)
 6. Návštěva Parlamentu ČR pro studenty sext a druhého ročníku (listopad)
 7. Exkurze do Domova Třebovice – zařízení Čtyřlístku - centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, pro studenty septim a třetího ročníku společenskovědního semináře (květen, červen)
 8. Exkurze do Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Komunitní centrum Liščina, případně prohlídka Ostravy s bezdomovcem pro studenty společenskovědního semináře septim a třetího ročníku (květen, červen)
 9. Účast studentů vyššího gymnázia na promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět v Ostravě (březen, duben)
 10. Promítání dokumentárních filmů a následné besedy v rámci projektu Jeden svět na školách v průběhu školního roku
 11. Průběžné zařazování přednášek, workshopů a besed s odborníky a zajímavými osobnostmi - ekonomie, témata z projektu E-bezpečí (pro studenty sekund, kvint a prvního ročníku), sociální péče, lidská práva, religionistika apod.
 12. Organizace Studentských voleb na škole (prosinec)
 13. Organizace soutěže k mezinárodnímu dni lidských práv pro studenty nižšího gymnázia a studenty základních ostravských škol (prosinec)
 14. Organizace Maratonu psaní dopisů na škole (prosinec)
 15. Mezitřídní gymnaziální debatní soutěž studentů vyššího gymnázia, případně zapojení do středoškolských debatních soutěží (únor)
 16. Mezitřídní gymnaziální debatní soutěž studentů nižšího gymnázia (červen)
 17. Zapojení do projektů Bankéři jdou do škol, Živá knihovna

Exkurzní dny (červen):

 1. Exkurze do Rodného domu Sigmunda Freuda v Příboře pro studenty kvint a prvního ročníku – dobrovolně, v rámci exkurzí předmětových komisí
 2. Exkurze do Prahy zaměřená na poznávání významných míst a institucí hlavního města (Pražský hrad, Malá Strana, Karlův most, Staroměstské náměstí, Národní muzeum …) – dobrovolně pro studenty nižšího gymnázia, v rámci exkurzí předmětových komisí

 

Mgr. Kateřina Trojek
září 2022

 

Datum konání: 12. října 2022 -
Dne 12. 10. 2022 jsme navštívili trestní řízení u Okresního soudu v Ostravě-Porubě. Ve 13 hodin jsme se sešli před budovou soudu, následně jsme prošli důkladnou bezpečnostní kontrolou a usadili se do lavic v soudní síni. Nejprve nám paní soudkyně Mgr.
Datum konání: 7. října 2022 -
Dne 7. 10. 2022 jsme se jako třída septima B vydali i s naší učitelkou ZSV Mgr. Kateřinou Trojek na školní akci, jejímž cílem bylo zhlédnutí soudního řízení. Setkali jsme se u Okresního soudu v Ostravě, kam jsme pak společně vešli.
Datum konání: 21. září 2022 -
Dne 21. září 2022 zavítala na naši školu paní Pavlína Tassanyi z Moravskoslezské vědecké knihovny, která si připravila pro studenty septim a třetího ročníku společenskovědního semináře přednášku na téma Jak psát seminární práci.
Datum konání: 9. září 2022 -
V pátek 9. září 2022 se zájemci ze třetích a druhých ročníků vydali do Střediska volného času Korunka na debatu s kandidáty na primátora Ostravy. Pozvání přijali Mgr. Jan Dohnal, Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., Mgr. Jiří Jureček, Ing. Martin Juroška, Ph.D., Ing. Petr Kajnar, Ing.
Datum konání: 15. června 2022 -
Datum konání: 27. května 2022 -
Dne 27. května 2022 se třída septima A vydala na hlavní líčení k Okresnímu soudu v Ostravě – Porubě ve věci ohrožování pod vlivem návykové látky a řízení pod vlivem drog. Před samotným jednáním soudkyně Mgr. Marie Koutná vysvětlila studentům podstatu soudního jednání a zodpověděla dotazy.
Datum konání: 5. května 2022 -
Dne 5. května 2022 se studentka septimy, Karolína Žáková, vydala na Základní školu v Klimkovicích, kde přednesla workshop týkající se udržitelné módy.
Datum konání: 13. června 2022 -
V pondělí 13.6.2022 jsme se třídou 2.C v doprovodu paní učitelky Kutáčové navštívili Okresní soud v Ostravě-Porubě. Byli jsme se jako veřejnost podívat na případ, kde se řešil trestný čin řízení motorového vozidla pod vlivem návykových látek.
Datum konání: 16. února 2022 - 14. května 2022
16. února 2022 se vybraní studenti třetího ročníku a septim zúčastnili webináře v rámci projektu YOUTH EU, který si klade za cíl řešit zdroje euroskepticismu mezi mládeží v nejeuroskeptičtějších společnostech v EU a mezi kandidáty na vstup do EU.
Datum konání: 26. května 2022 -
26. 5. 2022 naše třída sexta B společně se třídami sextou A a 2.C navštívila Krajský soud v centru Ostravy. Jednalo se o Den otevřených dveří tohoto soudu k příležitosti 100. výročí jeho existence.
Datum konání: 12. května 2022 -
Ve čtvrtek 12. 5. 2022 jsme se zúčastnili vzdělávacího workshopu o Evropské unii. Dvě třídy (7.A a 3.C) navštívily velmi milé paní z organizace EUROPEUM, která se zabývá evropskou integrací.
Datum konání: 27. dubna 2022 -
Datum konání: 12. dubna 2022 -
Datum konání: 15. března 2022 -
Datum konání: 28. března 2022 - 30. března 2022
POZVÁNKA NA FILMOVÝ FESTIVAL JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH 24. 3.-1.4. 2022
Datum konání: 26. ledna 2022 -
Na konci listopadu se v prostorách školy konalo školní kolo Ekonomické olympiády pro žáky vyššího gymnázia.
Datum konání: 22. listopadu 2021 - 1. prosince 2021
Na přelomu listopadu a prosince se studenti společenskovědních seminářů třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili projekce filmů Manželský pár a Normální autistický film v rámci projektu Žít normálně. Hlavním cílem tohoto projektu je podpořit začlenění osob se zdravotním postižením do běžné společnosti.
Datum konání: 6. prosince 2021 - 9. prosince 2021
V pondělí 6. prosince a ve čtvrtek 9. prosince se pro studenty kvart uskutečnila online přednáška paní Hany Adami z Úřadu práce v Ostravě.
Datum konání: 3. prosince 2021 -
Moot court není reálný soudní proces, je to v podstatě hra, na které si studenti mohli vyzkoušet, jak zajímavá je právní praxe. Studenti 3.C v hodině ZSV předvedli skvělý herecký výkon v rámci simulovaného soudního jednání. Řešili totiž reálný případ sexuálního nátlaku spolužáka na spolužačku.
Datum konání: 15. listopadu 2021 - 24. listopadu 2021
V pondělí 15. listopadu a ve středu 24. listopadu 2021 se studenti obou kvart zúčastnili přednášky pana Lukáše Buriana z ČSOB na téma Finanční gramotnost v rámci vzdělávacího projektu Bankéři do škol.
Datum konání: 22. listopadu 2021 -
Martin Zikmund je psychoterapeut zaměřený na člověka. Pracuje především s klienty dospělého věku, kteří prožili problémové dětství, a s těmi, kteří trpí psychosomatickými potížemi, nebo mají problém se sebepřijetím a sebevědomím. Obecně se zabývá snahou o spokojenější život lidí.
Datum konání: 20. října 2021 -
V říjnu proběhla pro studenty společenskovědních seminářů třetích ročníků přednáška Mgr. Pavlíny Tassanyi z Moravskoslezské vědecké knihovny.
Datum konání: 10. listopadu 2021 -
Dne 10. 11. 2021 se na naší škole pořádala přednáška o politologii.
Datum konání: 20. října 2021 -
Dne 20. 10. 2021 se uskutečnila přednáška pro studenty společenskovědního semináře septim a třetího ročníku „Jak psát odbornou práci“.
Datum konání: 29. září 2021 -
 Dne 29. září proběhlo slavnostní předávání plaket školám, které se v loňském školním roce zapojily do programu Školy – vyslanci Evropského parlamentu. Naše škola se do tohoto programu přihlásila a úspěšně ho dokončila, přestože většina aktivit se odehrávala v minulém roce online formou.
Datum konání: 18. října 2021 -
Dne 18. 10. 2021 proběhla v prvním ročníku a kvintě A přednáška ohledně sociálních sítí.  Mgr. Klára Mikulcová z projektu E-Bezpečí, která nám o všem vyprávěla, byla velmi zkušená a měla pro nás hezky připravenou přehlednou a velmi obsáhlou prezentaci.
Datum konání: 1. října 2021 -
Štítky:


Soutěž k Mezinárodnímu dni lidských práv

Datum konání: 16. 12. 2021

Více

Autor: Kateřina Trojek Publikováno 10. 9. 2022 10:52

Maraton v psaní dopisů

Datum konání: 8. 12. 2021

Více

Autor: Kateřina Trojek Publikováno 10. 9. 2022 10:52

Beseda se starostou a senátorem

Datum konání: 17. 1. 2022

Více

Autor: Ema Štulíková, Johana Maňasová, 1.B Publikováno 10. 9. 2022 10:52

Souhvězdí Evropy

Datum konání: 11. 6. 2021

Celé druhé pololetí část naší třídy v rámci projektu Vyslanci EP pracovala na jedinečném vydání časopisu Souhvězdí Evropy. Časopis se zabývá Evropskou unií, najdete v něm informace o minulosti i současnosti EU, seznámíme vás s jejími symboly a orgány, upozorníme také na časté dezinformace.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:16

JA AWARD CEREMONY

Datum konání: 24. 6. 2021

Ve čtvrtek 24.6. 2021 se skupina 4 studentů, jmenovitě Anna Adámková, Jana Burzyková, Tomáš Jandík a Vít Kološ ze studentské firmy Fenomény 21 vydala do Prahy, konkrétně do rezidence amerického velvyslance, aby převzala ocenění za druhé místo v soutěži JA Top Logo.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:15

Olympiáda lidských práv (březen 2021)

Datum konání: 13. 3. 2021

Také letos se naši studenti zapojili do celostátní soutěže Olympiáda lidských práv. Školní kolo, ve kterém si studenti měli vybrat jedno ze čtyř nabízených témat a napsat k němu krátkou úvahu, probíhalo do 14. ledna.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:14

Na kus řeči s Vladimírem Polívkou

Datum konání: 19. 4. 2021

Vladimír Polívka – známý český divadelní a filmový herec, moderátor show Tvoje tvář má známý hlas, byl naším dalším hostem na besedě pro vyšší i nižší gymnázium, která se uskutečnila 19. 4. 2021.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:14

Na kus řeči s Ondřejem Chvojkou

Datum konání: 31. 3. 2021

Ve středu 31. 3. 2021 se uskutečnila beseda s profesionálním hasičem Ondřejem Chvojkou. Ondřej nám povyprávěl o zajímavých případech ze své praxe a studentům dal užitečné rady, jak se v daných situacích chovat.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:13

Beseda se členem Euroskopu Davidem Březinou

Datum konání: 26. 4. 2021

V pondělí 26. 4. jsme v hodině výchovy k občanství mezi sebe přivítali Davida Březinu, člena Euroskopu. V tomto období se v kvartě věnujeme právě Evropské unii, a tak nám pan Březina přiblížil témata týkající se EU, kterým jsme se věnovali už dříve.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:13

Na kus řeči s pilotem Vojtěchem Pešatem

Datum konání: 14. 4. 2021

K našim studentům se v rámci besed „Na kus řeči“ připojil ve středu 14. 4. také pilot Vojtěch Pešat. Pan kapitán létá s letadlem Boeing 737 pro společnost Ryanair a v minulosti létal pro Travel Service.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 17:11