Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Německý jazyk

Německý jazyk


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Jana Kocourková

E-mail: jana.kocourkova@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Martina Bogarová martina.bogarova@gyohavl.cz
Mgr. Eva Kolaříková
eva.kolarikova@gyohavl.cz
Mgr. Jana Lorber jana.lorber@gyohavl.cz
Mgr. Hana Šímová 
hana.simova@gyohavl.cz
Mgr. Alena Trýznová         
alena.tryznova@gyohavl.cz

Od školního roku 2009/10 mají naši žáci k dispozici tři speciální jazykové učebny, které jsou vybaveny dataprojektorem, počítači, sluchátky a jedna z nich také interaktivní tabulí. Tato technika umožňuje učitelům využívat nejmodernější výukové metody, díky kterým se výuka stává pro žáky zajímavější a o osvojování jazykových dovedností je pro ně snadnější.

Učebnice

Prima Maximal Interaktiv
Sekunda Deutsch mit Max 1, 2, Maximal Interaktiv 2
Tercie Deutsch mit Max 2 neu
Kvarta Direkt Interaktiv 1
Kvinta Direkt Interaktiv 2
Sexta Berliner Platz 3 neu
Septima Berliner Platz 3 neu, Direkt Interaktiv 3
Oktáva

Wir wiederholen fürs Abitur - maturitní témata

Direkt Interaktiv 3
1. ročník Direkt Interaktiv 1
2. ročník Berliner Platz 1, 2 neu
3. ročník Berliner Platz 2, 3 neu
4. ročník Berliner Platz 3 neu

Ve čtvrtém ročníku mají žáci možnost navštěvovat volitelný předmět Seminář z německého jazyka, jehož obsahem je:

  • příprava na zkoušku Goethe Zertifikat B1 nebo B2, popřípadě k maturitě z německého jazyka 
  • rozšíření slovní zásoby,
  • hlubší proniknutí do struktury jazyka a jeho snazší pochopení,
  • získání pohotovosti při vyjadřování,
  • nácvik porozumění psanému a poslechovému textu,
  • práce s cizojazyčným tiskem,
  • reálie německy mluvících zemí.

Plánované akce ve školním roce 2021/22

Podzim 2021

Přednáška k jazykovým certifikátům (GZ) pro sexty a septimy
Přednáška Do Německa na zkušenou pro 3. ročník a septimu

Jaro 2022

Přednáška Do Rakouska na zkušenou pro 2./3. ročník

Spolupráce s Domem Evropy v Praze - semináře v Bad Marienbergu

Už mnoho let spolupracuje naše škola s Domem Evropy Praha. Díky této spolupráci se vybraní žáci školy mohou zúčastnit mezinárodního studentského semináře v německém Bad Marienbergu. Tam prožijí zajímavý týden se stejně starými vrstevníky z různých zemí Evropské unie, se kterými se dorozumívají pomocí němčiny a angličtiny.

 

Mezinárodní projekty

Studenti nižšího gymnázia se zapojují do mezinárodního internetového projektu Das Bild der Anderen. Prostřednictvím internetového dopisování poznávají v rámci tohoto projektu stejně staré žáky z různých zemí světa.

Jazyková zkouška Goethe Zertifikat B1

Ve spolupráci s Jazykovou agenturou Hello organizujeme pro žáky informační přednášku o jazykových zkouškách a při větším počtu zájemců i „zkoušku nanečisto“ přímo na naší škole.

Přednáška Do Německa na zkušenou / Do Rakouska na zkušenou

Pro německé skupiny septimy A a B jsme v květnu 2021 zorganizovali dvě online přednášky Do Německa na zkušenou.

Lektorka Česko-německého fóra mládeže předala žákům své zkušenosti z pobytů v Německu, některé bylo možno uskutečnit i v tomto roce navzdory koronavirové pandemii. Žáci tak získali představu, jak je možno i za přísných hygienických opatření vycestovat bezpečně do zahraničí a rozšířit si své obzory. 

Během přednášky se žáci dozvěděli celou řadu informací o tom, jaké možnosti se jim díky němčině nabízí v německy mluvících i jiných zemích – projekty, setkání, stipendia, dobrovolnictví, práce a jiné aktivity. Žáci tuto besedu hodnotili pozitivně i z toho důvodu, že jim vlila do žil trochu optimismu, že koronavirovou pandemií život nekončí.

 

Úspěchy loňského školního roku

Čtyři studenti – septima, oktáva – složili úspěšně ZD certifikát na úrovni B1.

 

Zpracovala Mgr. Jana Kocourková
září 2021

 

Datum konání: 25. dubna 2023 -
25. 4. se konalo krajské kolo olympiády v německém jazyce. Naši školu reprezentovala studentka 4. A, Alena Marešová. Tohoto kola se zúčastnili soutěžící z 10 gymnázií Moravskoslezského kraje. Díky svým znalostem němčiny a skvělému výkonu získala Alena 1. místo a postupuje do celostátního kola!
Datum konání: 25. dubna 2023 -
 
Datum konání: 2. března 2023 -
V okresním škole konverzační soutěže v německém jazyce naši školu reprezentovaly Michaela Liberdová z 2.A a Natálie Neckářová ze 3.C.
Datum konání: 21. února 2023 -
Dne 21. 2. 2023 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích: IA – žáci sekund, IIB – žáci tercií a kvart a IIIA – žáci vyššího gymnázia.
Datum konání: 14. prosince 2022 -
Dne 14.12. 2022 jsme se zúčastnili exkurze do Vídně. Náš výlet začal srazem studentů již v 5:45 před Gymnáziem Olgy Havlové. O několik desítek minut později jsme vyrazili na cestu. Cesta byla dlouhá, ale utíkala rychle díky společnosti skvělých spolužáků.
Datum konání: 13. května 2022 -
V pátek 13. 5. se na Wichterlově gymnáziu konal již 15. ročník recitační soutěže v německém jazyce, kam jsme se vydali s našimi čtyřmi nejlepšími recitátory. Hned třem z nich se podařilo umístit se na předních místech.
Datum konání: 27. dubna 2022 -
Dne 27.4.2022 se konalo školní kolo recitační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – vyšší a nižší gymnázium.  Zájem byl veliký – zúčastnilo se 22 studentů – a recitační výkony byly působivé!
Datum konání: -
Naše škola byla letos opět po třech letech poctěna jedinečnou nabídkou Ackermannovy nadace z diecéze v německé Mohuči.
Datum konání: 16. března 2022 -
16. 3. 2022 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce na SVČ Ostrčilova. Školu v něm reprezentovali dva žáci.
Datum konání: 23. února 2022 -
Dne 23. 2. 2022 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích: IB – žáci sekund, IIB – žáci tercií a kvart a IIIA – žáci vyššího gymnázia.
Datum konání: 2. listopadu 2021 - 3. listopadu 2021
Dne 2. listopadu 2021 se 30 studentů naší školy utkalo v překladu jednoho uměleckého a jednoho odborného textu v anglickém jazyce a o den později, 3. listopadu, je následovalo 6 studentů v překladu z němčiny.   
Datum konání: 11. října 2021 -
Jazykové certifikáty se v posledních letech staly už pro mnoho mladých lidí samozřejmostí. Vyžadují je některé vysoké školy, později zaměstnavatelé, jsou potřeba při studiu v zahraničí i při hledání práce u zahraničních firem u nás nebo v cizině.
Datum konání: 5. října 2021 -
Dne 5. 10. jsme navštívili s německým seminářem workshop firmy Siemens v klubu Atlantik v rámci Česko-německých kulturních dní pořádaných každoročně Ostravskou univerzitou.
Štítky:

Vyšší kola konverzační soutěže v německém jazyce (únor 2020)

Datum konání: 4. 2. 2020

4. 2. 2020 proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Školu v něm reprezentovaly dvě žákyně.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 14:56

Celostátní kolo překladatelské soutěže OSU

Datum konání: 10. 3. 2020

Dne 10. března 2020 se na Ostravské univerzitě konal již tradiční Den s překladem (XV. ročník), jehož součástí je také celostátní kolo překladatelské soutěže, které se letos podruhé otevřelo také středním školám. Do soutěže bylo zasláno celkem 168 překladů, z toho 123 překladů ze středních škol.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 14:55

Sigmund Freud Odhalení 21. století

Datum konání: 25. 2. 2020

V úterý 25. února navštívila německá skupina oktávy A slavnostní zahájení výstavy "Sigmund Freud: Odhalení 21. století" na katedře germanistiky Filosofické fakulty Ostravské univerzity.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 14:53

Školní kolo konverzační soutěže v jazyce německém

Datum konání: 28. 1. 2020

Dne 28. 1. 2020 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve třech kategoriích: IB – žáci sekund, IIB – žáci tercií/kvart a IIIA – žáci vyššího gymnázia.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 14:53

Exkurze do Vídně (prosinec 2019)

Dne 18.12.2019 pořádala naše škola tradiční vánoční exkurzi do Vídně.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 14:50

Podklady k platbě zálohy na exkurzi do Švýcarska

Více

Publikováno 27. 9. 2021 14:48