Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Zeměpis

Zeměpis


Vedoucí předmětové komise:

PhDr. Jiří Sovadina

E-mail: jiri.sovadina@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Lucie Šíblová lucie.siblova@gyohavl.cz
Mgr. Ivo Strachotta ivo.strachotta@gyohavl.cz
Mgr. Tomáš Trojek tomas.trojek@gyohavl.cz

Výuka

Předmět zeměpis poskytuje informace, které napomáhají k orientaci v dnešním komplikovaném a často nepřehledném světě. Je to obor, který je v průsečíku věd přírodních, společenských i technických – tedy věda o souvislostech a vazbách mezi skutečnostmi, které utvářejí podobu dnešního světa.

Výuka zeměpisu seznamuje žáky s jednotlivými složkami a aktuálním stavem krajinné sféry, vede je k pochopení vztahů, které v krajinné sféře existují, k analýze vývojových trendů a k návrhům řešení problémů. V rámci výuky se žáci učí pracovat s mapami a dalšími kartografickými produkty, seznamují se i s dalšími formami grafického vyjádření informací.

Zeměpis plní významnou integrující funkci mezi jinými vyučovacími předměty, protože propojuje znalosti a dovednosti z přírodních i humanitních předmětů. V zeměpisu se uplatňují mezipředmětové vztahy zejména s biologií, fyzikou, společenskými vědami a dějepisem.

Učebnice

Na nižším stupni gymnázia používáme moderní učebnice a pracovní sešity nakladatelství Fraus.
Na vyšším stupni doporučujeme řadu učebnic České geografické společnosti.

Doporučená literatura

ANDĚL, Jiří, BIČÍK, Ivan a BLÁHA, Jan D. Makroregiony světa: nová regionální geografie. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019

BAAR, Vladimír a BAAROVÁ, Barbara. Hospodářský zeměpis: regionální aspekty světového hospodářství: učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti, s.r.o., 2018

Seminář

Pro studenty vyšších ročníků nabízíme dvouletý specializační seminář ze zeměpisu.

Předmět Seminář z geografie vychází ze vzdělávací oblasti Volitelné vzdělávací aktivity RVP GV. Seminář ze zeměpisu je určen pro zájemce o obor geografie, maturantům a zájmenům od studium oboru na vysoké škole. Seminář rozšiřuje poznatky a dovednosti běžné výuky, je zaměřen zejména praktické uplatnění nabytých vědomostí a dovedností. Tématické okruhy náplně semináře jsou vztaženy k makroregionální úrovni (nerovnoměrný vývoj ve světě, globální problémy), ale také k úrovni mikroregionální. Cílem semináře je pojmenování problémů daného území, hledání jejich příčin a možností řešení.

Žáci jsou vedeni k orientaci v dnešním světě, k toleranci k jiným kulturám, k solidaritě s chudými regiony či aktivnímu zapojení do dění na místní úrovni. Značný důraz klademe na aktivitu studenta, který prostřednictvím aktivní práce s geografickými produkty, daty, grafy a statistikami spolupodílí na návrzích řešení problémů nejen dnešního světa, ale také místního regionu. Žáci jsou vedeni k aktivnímu a kreativnímu přístupu k daným otázkám.

Seminář poskytuje dostatek prostoru k detailnímu poznání konkrétního území, jeho slabých a silných stránek. Výuka je doplňována dokumentárními filmy, odbornými exkurzemi a přednáškami. Seminář si mohou volit studenti čtvrtého ročníku, je dotován dvěma hodinami týdně.

Zapojení do soutěží

Studenti našeho gymnázia se každoročně s úspěchy účastní celostátně organizované zeměpisné olympiády.

Připravované akce a exkurze

Žáci prvních ročníků se každoročně zúčastňují výukových programů v ostravském planetáriu. V rámci poznávání místního regionu navštěvujeme regionální výstavy či muzea, pravidelně využíváme nabídek vzdělávacích institucí (přednášky o chodbě ve světě či evropské integraci).

Od školního roku 2009/2010 pravidelně připravujeme jednodenní tematický program věnovaný nerovnoměrnému vývoji ve světě a globálním problémům. V rámci turistického kurzu ve druhém ročníku připravujeme geografické terénní cvičení, kde si žáci ověřují své znalosti v praxi.

V roce 2018 jsme připravili historicko-geografickou expedici na ukrajinskou Zakarpatskou Rus, v roce 2019, 2022 a 2023 jsme se vydali do rumunského Banátu

Zajímavé odkazy

Zeměpisná olympiáda

Historické mapy a atlasy

Geografie na internetu

Zpracoval PhDr. Jiří Sovadina
září 2023

 

Datum konání: 4. března 2024 -
Studenti sext a druhého ročníku vyslechli přednášku Prof. RNDr. Vladimíra Baara, CSc. z Ostravské Univerzity.
Datum konání: 4. září 2023 - 9. září 2023
Také letošní školní rok jsme zahájili naší tradiční expedicí za krajany do rumunského Banátu. Pětatřicet studentek a studentů v čele s triem edukátorů zeměpravy, dějepravy a tělopravy se vydalo do krajů, které v 19.
Datum konání: 22. září 2023 - 24. září 2023
Předposlední zářijový víkend se uskutečnilo další badatelské setkání pro ostravské základní školy. Učitelé přírodovědných předmětů společně se svými pomocníky z řad žáků Gymnázia Olgy Havlové připravili pro zvídavé děti rozličné badatelské úlohy, tentokrát zasazené do nádherné krajiny Visalají.
Datum konání: 22. června 2023 -
V závěru školního roku se žáci sekund a tercií vypravili do ostravského Planetária. Na začátek programu byla zařazena živě moderovaná část s využitím sférické projekce hvězdné oblohy. Žáci zhlédli zajímavé vesmírné objekty a astronomické úkazy, které můžeme v průběhu roku pozorovat.
Datum konání: 19. ledna 2023 -
Ve školním roce 2022/2023 předmětová komise zeměpisu opět organizovala školní kolo zeměpisné olympiády. V tomto roce jsme využili nabídku úloh, kterou připravili geografové z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a České geografické společnosti.
Datum konání: 2. června 2023 - 4. června 2023
První červnový víkend se uskutečnil další z řady badatelských víkendů pro ostravské základní školy, které organizují někteří vyučující gymnázia Olgy Havlové. 
Datum konání: 7. prosince 2022 -
Bude na Vánoce sněžit?
Datum konání: 28. srpna 2022 - 3. září 2022
 
Datum konání: 3. června 2022 - 5. června 2022
Datum konání: 11. května 2022 -
Neuvěřitelné se stalo skutkem! Po třech letech se opět vypravíme do českých vesnic v rumunském Banátu!  
Datum konání: 6. ledna 2022 -
Dne 6. ledna 2022 organizovala předmětová komise zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády. Všech 69 řešitelů chválíme a vítězům gratulujeme!
Datum konání: 9. listopadu 2021 -
9. listopadu 2021 se studenti zeměpisného semináře vypravili do nově otevřeného porubského kina. Důvodem návštěvy byla projekce nového dokumentárního filmu novináře Tomáše Etzlera – Nebe.
Datum konání: 24. listopadu 2021 -
V zeměpisném semináři jsme měli příležitost přivítat hydrologa z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity Mgr. Stanislava Rumana Ph.D.
Datum konání: 22. října 2021 - 24. října 2021
22.-24. října zorganizoval tým učitelů Gymnázia Olgy Havlové již druhou badatelskou výuku v terénu, tentokrát v CHKO Beskydy. 
Datum konání: 17. září 2021 - 19. září 2021
Třetí zářijový víkend se nesl ve znamení badatelských úloh v terénu. Tým pedagogů gymnázia Olgy Havlové zorganizoval pro 5 ostravských základních škol víkend v Karlově pod Pradědem, během kterého měli žáci možnost vyzkoušet si různé badatelské úlohy z fyziky, biologie, chemie a zeměpisu.
Štítky:Přihláška na exkurzi do rumunského Banátu

Datum konání: 4. 4. 2024

Více

Publikováno 27. 3. 2024 13:20

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády (2024)

Datum konání: 15. 1. 2024

Dne 15. ledna 2024 organizovala předmětová komise zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády. Všech 52 řešitelů chválíme a vítězům gratulujeme!

Více

Autor: Jiří Sovadina Publikováno 18. 1. 2024 12:54

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády (2021)

Datum konání: 26. 1. 2021

Dne 26. ledna 2021 organizovala předmětová komise zeměpisu online školní kolo zeměpisné olympiády. Všem 30 odvážným žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:49

Úspěchy v zeměpisných soutěžích

Datum konání: 26. 2. 2020

Ve středu 26 2. 2020 proběhlo ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici okresní kolo zeměpisné olympiády. Žáci naší školy dosáhli výjimečných výsledků, protože zvítězili ve dvou soutěžních kategoriích.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:44

Výsledky školního kola zeměpisné olympiády (2020)

Datum konání: 15. 1. 2020 - 17. 1. 2020

Ve dnech 15. a 17. ledna 2020 organizovala předmětová komise zeměpisu školní kolo zeměpisné olympiády. Všem 48 odvážným žákům děkujeme za účast a vítězům gratulujeme!

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:43