Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní údaje > Další orgány > Spolek Poznání při GOH

Spolek Poznání při GOH

Spolek Poznání při GOH, dříve sdružení Poznání, působí na našem gymnáziu již od roku 1998 a jeho hlavním cílem je financování nadstandardního vybavení školy s pomocí Vašich příspěvků a sponzorských darů. O efektivním a smysluplném využití vybraných finančních prostředků rozhoduje Správní rada, která je složena ze zástupců rodičů a pedagogů.

Současné složení Správní rady

  • PhDr. Markéta Vaculová, MBA - předseda správní rady
  • Mgr. Markéta Lednická - místopředsedkyně
  • Petra Krchňáková
  • Mgr. Petr Janík - pokladník
  • Mgr. Jiří Šamaj

Bankovní spojení: 284699326/0300, účet je vedený u ČSOB, a.s.
IČO: 68308973

Stanovy Spolku Poznání při GOH

Vážení rodiče,

správní rada Spolku Poznání Vám velmi děkuje za příspěvky a sponzorské dary, kterými pomáháte rozvoji našeho gymnázia.

Co již bylo pořízeno v předchozích letech?

Výdaje v kalendářním roce 2023

Trička s logem školy 21 017,70 Kč
Dar pro GOH na školní skříňky pro žáky 479 155,16 Kč
Dar pro GOH na venkovní altán 253 296,00 Kč

Výdaje v kalendářním roce 2022

Trička s logem školy 20 473,00 Kč

Výdaje v kalendářním roce 2021

Trička s logem školy 13 830,00 Kč

Výdaje v kalendářním roce 2020

Trička s logem školy 9 365,40 Kč

Výdaje v kalendářním roce 2019

Trička s logem školy 12 350 Kč

Výdaje v kalendářním roce 2018

Hardware pro školní Wi-Fi 88 348 Kč
Trička s logem školy 13 051 Kč

Výdaje v kalendářním roce 2017

Nábytek do vestibulu 89 740 Kč
Obrazovka do vestibulu 37 837 Kč
Trička s logem školy 13 051 Kč

Výdaje v kalendářním roce 2016

Přestavba tělocvičného prostoru

400 000 Kč

Trička s logem školy 13 051 Kč


Informace o hospodaření s vybranými finančními prostředky

  • Stav konta a pokladny k 1. 3. 2024: 348 801,48 Kč

Ve školním roce 2020/2021 a 2021/2022 byla v plánu stavba venkovní učebny. Vzhledem k epidemiologické situaci a následně nedostatku stavebního materiálu se tato stavba dosud neuskutečnila, proto budeme na nejbližší valné hromadě probírat náměty pro využití peněžních prostředků.

Ve školním roce 2019/2020 nebylo zakoupeno kromě tradičních triček pro nově příchozí žáky nic. Ve školním roce 2020/2021 bychom se rádi finančně spolupodíleli na výstavbě venkovní třídy, kterou navrhla a odsouhlasila studentská rada. Vzhledem k epidemiologické situaci se výstavba venkovní učebny přesune na léto 2021.

Ve školním roce 2018/2019 byl zakoupen hardware pro obnovení a rozšíření stávající Wi-Fi tak, aby pokrývala všechny prostory školy.

Ve školním roce 2017/2018 byl obnoven nábytek ve vestibulu a nově doplněn i obrazovkou. A v minulém školním roce proběhla přestavba skladu na tělocvičný prostor s finančním příspěvkem Spolku ve výši 400 000 Kč.

V roce 2015 získalo sdružení Poznání pro členy školního sboru pod vedením Mgr. Olgy Blažkové dotaci od Magistrátu města Ostravy ve výši 30 000 Kč.

V minulých letech byla rekonstruována laboratoř fyziky, financování bylo zajištěno částečně z peněz školy a částečně ze sdružení Poznání. Dále byla zakoupena bílá keramická tabule, aby bylo možno lépe využít 3D projektor z projektu KOS. Během posledních let byly nově vybaveny učebny číslo 1, 6, 9, 11, 17 a 18 projekční technikou pro zkvalitnění výuky a některé učebny pro příjemné pracovní prostředí i novými židlemi a lavicemi. Byl pořízen nábytek (židle, lavice) do učebny číslo 5, reproduktory do učebny č. 7, nové počítače v 8 multimediálních učebnách. Pro zatraktivnění výuky tělesné výchovy byly zakoupeny nové žíněnky, gymnastický koberec, florbalový set a deset volejbalových míčů. Rovněž proběhla přeměna staré učebny hudební výchovy na moderní vybavenou novým nábytkem a hlavně ozvučené kvalitní technikou. Sdružení Poznání se na financování spolupodílelo částkou 43 000 Kč.

K modernizaci výuky a jejímu dalšímu zdokonalení přispěly také dotace celkem na tři projekty v celkové částce milion korun, které škola v předcházejících letech získala. Mohla tak zakoupit 17 nových počítačů s LCD monitory do učebny IVT, DVD vypalovačku, další interaktivní tabuli do učebny výtvarné výchovy, dva skenery, vizualizér pro výuku Základů společenských věd, dva notebooky a další zařízení. S využitím těchto nových pomůcek je výuka pro studenty poutavější, zajímavější a dynamičtější.

Jako rodiče zastoupeni ve správní radě Spolku Poznání při GOH budeme i nadále podporovat financování nadstandardního vybavení školy, které by mělo sloužit co největšímu počtu studentů, a velký přínos do budoucna spatřujeme zejména v podpoře a finanční spoluúčasti v grantech.

Doufáme, že jsme výčtem vybavení, které bylo v uvedeném období pořízeno, přesvědčili všechny rodiče, i ty, kteří ještě letos do Spolku Poznání při GOH finančně nepřispěli, že částka 500,- Kč takto investovaná do našeho dítěte–studenta gymnázia bude opravdu účelně využita.

Správní rada přivítá vaše názory, připomínky a podnětné návrhy na zkvalitnění činnosti spolku, které můžete zasílat na petr.janik@gyohavl.cz, jiri.samaj@gyohavl.cz nebo na poznani@gyohavl.cz.


předsedkyně Spolku Poznání při GOH

PhDr. Markéta Vaculová, MBA