Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Environmentální výchova

Environmentální výchova


Datum konání: 14. prosince 2023 -
Dne 14. 12. 2023 jsme se zúčastnili environmentální únikové hry Dvorského Environmental Cup. Soutěž probíhala v anglickém jazyce a za naši školu byly vyslány tři týmy. Náplní soutěže bylo řešit problematiku životního prostředí prostřednictvím úniku z budoucnosti.
Datum konání: 28. listopadu 2023 -
V úterý 28. 11. 2023 proběhl na naší škole s finanční podporou města Ostravy již 14. ročník soutěžní Ekokonference, který byl věnován badatelským aktivitám v oblasti životního prostředí.
Datum konání: 28. listopadu 2023 -
14. ročník soutěžní Ekokonference proběhne s ohledem na plánovanou stávku školských odborů v náhradním termínu 28. 11. 2023.
Datum konání: 10. října 2023 - 11. října 2023
Datum konání: 22. června 2023 -
Ve čtvrtek 22. 6. se zástupci školního ekotýmu,  pan profesor Martin Fluksa, Patrik Hajný z 5.B, Jan Fiedor z 5.B, Matyáš Vaněk ze 4.A, Benjamin Fox ze 4.A a Maxmilián Škvrna také ze 4.A, sešli na nádraží ve Svinově s jediným cílem – převzít titul Ekoškoly.
Datum konání: 25. dubna 2023 -
Dne 25. 4. se u Hlavní třídy konaly oslavy Dne Země a my, jakožto ekotým gymnázia Olgy Havlové, jsme nesměli chybět.
Datum konání: 28. února 2023 -
V úterý 28. 2. se studenti společenskovědního semináře septim a třetího ročníku vydali na VŠB-TUO, kde se zúčastnili debaty z cyklu FACE TO FACE na téma Slow fashion. Studenti se mohli zamyslet nad udržitelností nejen v oblasti módy a textilního průmyslu, ale také v jiných odvětvích, např.
Datum konání: 25. listopadu 2022 - 30. listopadu 2022
Dne 25. 11. a 30. 11. se studenti našeho gymnázia zúčastnili edukačních programů Galerie Plato.
Datum konání: 5. prosince 2022 -
V pondělí 5. 12. proběhl na naší škole 13. ročník soutěžní Ekokonference, který byl věnován badatelským aktivitám v oblasti životního prostředí.
Datum konání: 30. listopadu 2022 -
Poslední listopadový den se třída oktáva A vydala vstříc dobrodružství - zakusit terénní cvičení z ekologie na haldu Emu a poznávat krásy Ostravy. Výlet započal ranní kávou a pak jsme se přes Sýkorův most dostali až na samotný vrchol, který měří i přes neustálé prohořívání haldy úctyhodných 315 m n.
Datum konání: 18. listopadu 2022 -
Přestaň mluvit, začni sázet! Sázením stromů proti oteplování planety - tak zní heslo mezinárodní organizace Plant for the Planet. Děti z celého světa sázejí stromy, aby se snížilo množství oxidu uhličitého v atmosféře. V pátek 18.
Datum konání: 29. září 2022 - 5. října 2022
Ve čtvrtek 29. září a ve středu 5. října proběhly v primách výukové lekce k třídění odpadu pod vedením části školního ekotýmu z kvarty A: Michal Hýža, Matyáš Vaněk, Anna Mandíková, Ema Prchalová a Maxmilián Škvrna.
Datum konání: 10. května 2022 -
10. května se uskutečnil na Střední průmyslové škole chemické již 13. ročník žákovské konference Prezentace badatelských projektů EVVO k trvale udržitelnému rozvoji.
Datum konání: 28. dubna 2022 - 29. dubna 2022
Ve dnech 28.-29. 4. se soutěžní tým ze septimy A zúčastnil krajského kola ekologické olympiády.
Datum konání: 26. dubna 2022 -
Zástupci ekotýmu naší školy se v úterý 26. 4. účastnili Dne Země na Hlavní třídě v Porubě. Pro návštěvníky si připravili zajímavosti a pokusy z oblasti fyziky, chemie a ekologie. Z oboru fyziky si návštěvníci mohli prohlédnout několik optických klamů.
Datum konání: 18. dubna 2022 - 22. dubna 2022
Chcete zlepšovat životní prostředí a nevíte jak? Zapojte se s naším ekotýmem v týdnu od 18. do 22. dubna do některé z výzev Kampaně obyčejného hrdinství a zmírněte tak svůj osobní dopad na životní prostředí.
Datum konání: 24. ledna 2022 -
V týdnu od 24. 1. 2022 proběhlo vyhodnocení 12. ročníku soutěžní Ekokonference – vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci proběhl 12. ročník v náhradním termínu a opět online formou.
Datum konání: 1. října 2021 -
V pátek 1. 10. proběhly před budovou našeho gymnázia v rámci projektu Hmyz je fajnovy!!! aneb Ostravský hmyzí mobiliář originální hmyzí dílny pro děti a veřejnost.
Datum konání: 3. června 2021 -
Vážky jsou elegantní skupinou hmyzu, která je v přírodě nepřehlédnutelná. Jejich larvy, nymfy, mají vystřelovací čelist, kterou dosahují nejvyšší rychlosti, jaká kdy byla u hmyzu zaznamenána.
Datum konání: 7. prosince 2020 -
V pondělí 7. 12. 2020 proběhl již 11. ročník soutěžní Ekokonference – tentokrát však online formou.
Datum konání: 25. září 2020 -
Je už na našem gymnáziu tradicí, že za studenty 3. ročníku vyššího gymnázia přijíždějí odborníci z ČEZu a VŠB TU Ostrava s besedou Energie – budoucnost lidstva.

Základním cílem EVVO je přispět k utváření takových postojů člověka k prostředí, které by vedly k udržitelnému rozvoji života a lidské civilizace na Zemi.

Environmentální výchova je integrována do jednotlivých vyučovacích předmětů, zejména přírodovědných. Průřezové téma Environmentální výchova je součástí Školního vzdělávacího programu na základě Rámcového vzdělávacího plánu.

Cíle EVVO na škole:

 • vést žáky k takovému myšlení a jednání, které je v souladu s udržitelností rozvoje a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za další vývoj
 • vést žáky k ekologicky zodpovědnému přístupu k běžným denním činnostem
 • objektivně informovat studenty o stavu a vývoji životního prostředí z hlediska udržitelného rozvoje a vést je k vytváření vlastních názorů a postojů
 • propojovat poznatky a zkušenosti z různých oborů a uplatňovat tyto poznatky při řešení konkrétních environmentálních problémů v praxi
 • naučit studenty vnímat místo, ve kterém žijí a cítit vlastní zodpovědnost za změny, které v něm probíhají
 • postupná ekologizace provozu školy a jejího okolí
 • vést žáky k třídění odpadu

EVVO v chodu školy:

 • vychází z požadavků RVP a je součástí ŠVP
 • integrováno v jednotlivých předmětech (také v souvislosti s mezinárodním programem Ekoškola)
 • realizováno také projekty v jednotlivých ročnících
 • mimo vyučování
  • sběr PET-lahví, papíru, použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení, víček z PET-lahví
  • třídění odpadu (plasty, papír, bioodpad, baterie, elektroodpad, směs)
  • pořádání ekokonference pro ZŠ a SŠ
  • péče o přírodní zahradu
  • účast na krajské konferenci badatelských projektů EVVO
  • zapojení v mezinárodním programu Ekoškola
  • účast na Dni Země
 • spolupráce s mimoškolními organizacemi
  • OZO Ostrava, Ekoškola, Recyklohraní, ZOO Ostrava, střediska ekologické výchovy, Elektrowin, Ecobat

Projekty:

 • Voda (tercie, 1. ročníky)
 • Odpady (primy, 1. ročníky
 • Ekostopa (tercie)
 • Ropa (kvarty)
 • Fyzika okolo nás (kvarty)
 • Globální problémy a nerovnováha ve světě (1. ročníky)
 • Energie (3. ročníky)

Exkurze:

 • ZOO Ostrava (prima, tercie, seminář)
 • společnost OZO (sekundy)
 • Hvězdárna a planetárium Johanna Palisy (sekundy)
 • Hornické muzeum Landek (kvarty)
 • arboretum Nový Dvůr u Opavy (I. ročníky)
 • přírodní rezervace rybník Štěpán (II. ročníky)
 • přírodní památka Turkov, přírodní rezervace Štěpán (seminář z biologie)

Mgr. Martin Fluksa

Sbírka vybitých baterií, PET láhví a víček

Naše škola se v rámci programu environmentální výchovy zapojuje do třídění odpadu, sběru PET lahví, sběru vybitých monočlánků a baterií.

Sběrem víček z PET lahví jsme přispívali k zakoupení senzorů na kontinuální měření glykémie pro děti nemocné cukrovkou pod záštitou Občanského sdružení Dítě s diabetem a na léčbu vývojové poruchy nervové soustavy – mikrocefalii. Tímto sběrem přispíváme zdravotně znevýhodněným lidem Rehabilitačního centra v Hrabyni, na léčebnou metodu KLIM-THERAPY k léčbě vývojových poruch nervové soustavy a lidem v zemích třetího světa. Projekt Charity Hrabyně se nazývá "Pomáhejte s námi!"(více na www.hrabyne.charita.cz).

Připojme se tedy k této užitečné a smysluplné sbírce.

Odkazy na weby s environmentální tématikou

Koše na tříděný odpad

V budově školy byly nově umístěny koše na plasty a koše na papír na jednotlivých patrech a ve vestibulu.

Do žlutých nádob na plasty můžete odhodit:

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén

Prosím, nevhazujte:

novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Do nádob na papír můžete odhodit:

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)

Prosím, nevhazujte:

mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby

Odkaz na web, na němž najdete kromě informací o třídění odpadu i soutěže a hry: www.jaktridit.cz

Sběr vysloužilých spotřebičů

Naše škola se zapojila do ekologického projektu pro základní a střední školy v ČR pořádaného kolektivním systém ELEKTROWIN.

Pokud máte doma elektrospotřebič který už dosloužil, můžete jej vyhodit do sběrného koše umístěného ve vestibulu školy vedle kopírky.

Do sběrného koše nepatří:

 • žárovky a zářivky, elektrozařízení, která obsahují obrazovku (televize, monitory); samostatné baterie, akumulátory, cartridge
 • Z důvodu nedostatku skladovacích prostor nebudeme sbírat velké spotřebiče (lednice...).

Co všechno lze odevzdávat ke zpětnému odběru?

Vše, co lze zapojit do elektrické zásuvky nebo funguje na baterie ...

Malé spotřebiče

... vysavače – podlahové vysavače včetně akumulátorových, ruční akumulátorové vysavače, čistící stroje na koberce – mokré vysávání, tepovače, parní čističe, zařízení pro vysokotlaké čištění, žehličky, šicí, pletací, vyšívací a tkací stroje, fritovací hrnce, elektrické pečicí pánve, barbecue nebo raclette grily, toastovače, sendvičovače, opékače topinek, elektrické nože, mlýnky na maso, mlýnky na kávu, espresa, varné konvice, elektrické otvírače konzerv, kávomlýnky, hodiny, budíky, fény, kulmy, elektrické zubní kartáčky, holicí a masážní strojky, epilátory, vysoušecí helmy, zastřihávače vlasů a vousů, žehličky na vlasy, váhy – osobní či kuchyňské, alelktrické ventilátory malé, elektrické kráječe, ohřívače nápojů a pokrmů, kuchyňské roboty, mixéry, elektrické ruční mixéry, multikráječe, šlehače, citrusovače, odšťavňovače, parní hrnce, malé domácí pekárny, popkornovače, svářečky fólií, osvěžovače vzduchu, odpuzovače hmyzu atd.

Elektrická nářadí a nástroje

... vrtačky – ruční či příklepové, aku vrtačky, pily, řezačky, frézky, brusky, stroje na hoblování, hlazení, leštění, ohýbání, spojování nebo drcení, vrtací, sekací, bourací kladiva, nástroje pro nýtování, přibíjení, šroubování a odstraňování nýtů, hřebíků, aku a elektrické šroubováky, elektrické sponkovačky, pájky, svářečky aj.