Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Hudební výchova

Hudební výchova


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Naděžda Konečná

E-mail: nadezda.konecna@gyohavl.cz

 

Členové předmětové komise

Mgr. Olga Blažková

E-mail: olga.blazkova@gyohavl.cz

Mgr. Marie Chramostová

E-mail: marie.chramostova@gyohavl.cz

 

Obsahem předmětu Hudební výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Hudební výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání. Studenti primy až kvarty mají týdenní hodinovou dotaci. Studenti kvinty, sexty, 1. C a 2. C, kteří si zvolí předmět HV, mají dvouhodinovou týdenní dotaci.

Vyučovací předmět Hudební výchova vede žáky k porozumění a orientaci v hudebním umění. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, následně k sobě samému i k okolní realitě.

Organizační vymezení předmětu:
Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy, v níž jsou i zkoušky školního pěveckého sboru CHOIR VAN GOH.

Formy výuky:
Výklad, referáty, poslechové činnosti, individuální i skupinové aktivity, hlasová výchova, práce s rytmem, tvorba instrumentálních doprovodů a hra na boomwhackery. V hodinách HV bude v některých třídách nově probíhat výuka hry na zobcovou flétnu.
Výuka hudební výchovy ve vyšších ročnících je vhodně doplněna návštěvami divadelních představení NDM a koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Vybavení odborné učebny:
klavír SCHOLZE
keyboard KORG s kladívkovou mechanikou (88 kláves)
keyboard YAMAHA PSR-350
keyboard CASIO
mikrofony (drátové i bezdrátové), mikroporty
akustická kytara
elektroakustická kytara
kombo
cajon
boomwhackers
orffovy nástroje
gramofon
přehrávač CD
počítač s internetem
velkoplošná obrazovka
přehrávač DVD a VHS kazet
soustava reproduktorů DEXON

Učebnice
Hudební výchova pro 6.- 9. ročník ZŠ (A. Charalambidis, J. Pilka a kol.) + poslechová CD
Hudební výchova 1, 2 pro gymnázia (A. Charalambidis a kol.) + poslechová CD
Já písnička 2 - zpěvník pro 5.-9. třídu
Já písnička 3 - zpěvník pro žáky středních škol
Já písnička 5 - zpěvník pro žáky středních škol
Pracovní listy
Odborná literatura, hudební časopisy s nosiči CD

Plánované aktivity ve školním roce 2022/2023

  • návštěvy koncertů JFO a divadelních představení NDM
  • návštěva koncertu festivalu Janáčkův máj
  • příprava studentů na soutěže v sólovém zpěvu
  • víkendové soustředění členů pěveckého sboru
  • adventní a jarní koncerty
  • půlnoční mše v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově (J. J. Ryba – Hej mistře)
  • vystoupení při školních akcích
  • celonárodní happening REMEMBER – PAMATUJ, Tryzna
  • účast na festivalech středoškolských pěveckých sborů
  • příprava slavnostního koncert u příležitosti 30. výročí založení pěveckého sboru


Rádi přivítáme nové zpěváky – členy pěveckého sboru CHOIR VAN GOH; pravidelné zkoušky jsou vždy v pátek od 14:00 do 17:00 hodin v odborné učebně Hudební výchovy Gymnázia Olgy Havlové.

 

Zpracovala Mgr. Naděžda Konečná
září 2022

 

Datum konání: 25. dubna 2024 -
Studenti vyššího gymnázia se v rámci hudební a estetické výchovy zúčastnili na konci dubna dlouhodobě vyprodaného představení slavného baletu Labutí jezero. Klasický baletní příběh Petra Iljiče Čajkovského je novátorsky zpracován maďarským choreografem Youri Vámosem.
Datum konání: 10. dubna 2024 -
Baletní předpremiéra RAPSODIE BOHEMIA
Datum konání: 7. března 2024 -
Kdo patřil mezi židovské hudebníky 1. poloviny 20. století a jaké byly jejich osudy v dobědruhé světové války? Je možné poslechnout si jejich skladby i v současnosti?
Datum konání: 9. února 2024 -
U příležitosti dvoustého výročí od narození a 140 let od úmrtí předního českého hudebníhoskladatele Bedřicha Smetany se Národní divadlo Moravskoslezské (NDM) rozhodlo uvést ve svémprogramu kompletní cyklus Smetanových oper.
Datum konání: 2. prosince 2023 -
Na koncert s Václavem Neckářem a skupinou Bacily se sbor Choir van GOH připravoval od polovinyzáří. Pod vedením profesorek Marie Chramostové a s asistencí Veroniky Sklenovské a zakladatelkysboru Olgy Blažkové studenti secvičili hudební program k připravovanému koncertu.
Datum konání: 15. listopadu 2023 -
V podzimních měsících měli studenti naší školy možnost prožít hodiny hudební výchovy netradičně a vydali se poznávat hudebně-dramatické žánry na prkna, která znamenají svět, do Národního divadla moravskoslezského.
Datum konání: 13. října 2023 -
Dne 13. října se skupina třiadvaceti zpěvem zapálených studentek a studentů, členů školního pěveckého sboru CHOIR VAN GOH, vydalo na celodenní intenzivní soustředění do Biskupského environmentálního resortu HUBERT v Hukvaldech.
Datum konání: 2. prosince 2023 -
Kdy a kde?
Datum konání: 18. května 2023 -
Datum konání: 17. června 2022 -
V pátek 17. června proběhlo během velké přestávky ve vestibulu školy poslední vystoupení studentů hudební skupiny kvinty A.
Datum konání: 9. června 2022 -