Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Hudební výchova

Hudební výchova


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Olga Blažková

E-mail: olga.blazkova@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Klára Drastiková

E-mail: klara.drastikova@gyohavl.cz

Obsahem předmětu Hudební výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Hudební výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání. Studenti primy až kvarty mají týdenní hodinovou dotaci, studenti kvinty a sexty (= 1. a 2. ročník čtyřletého studia), kteří si zvolí předmět HV, mají dvouhodinovou týdenní dotaci.

Vyučovací předmět Hudební výchova vede žáky k porozumění a orientaci v hudebním umění. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, následně k sobě samému i k okolní realitě.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá v odborné učebně hudební výchovy, v níž jsou i zkoušky školního pěveckého sboru CHOIR VAN GOH.

Formy výuky

Výklad, referáty, poslechové činnosti, individuální i skupinové aktivity, hlasový výcvik, práce s rytmem, tvorba instrumentálních doprovodů. Výuka hudební výchovy ve vyšších ročnících je vhodně doplněna návštěvami divadelních představení NDM a koncertů Janáčkovy filharmonie Ostrava.

Vybavení odborné učebny

 • klavír SCHOLZE
 • keyboard KORG s kladívkovou mechanikou (88 kláves)
 • keyboard YAMAHA PSR-350
 • keyboard CASIO
 • mikrofony (drátové i bezdrátové), mikroporty
 • akustická kytara
 • elektroakustická kytara
 • kombo
 • orfovy nástroje
 • gramofon, gramofonové desky
 • hi-fi věž (přehrávač CD, Mg kazet), nosiče CD
 • počítač s internetem
 • přehrávač DVD a VHS kazet
 • Karaoke
 • soustava reproduktorů DEXON

Učebnice

 • Hudební výchova pro 6.- 9. ročník ZŠ (A. Charalambidis, J. Pilka a kol.) + poslechová CD
 • Hudební výchova 1, 2 pro gymnázia (A. Charalambidis a kol.) + poslechová CD
 • Já písnička 2 - zpěvník pro žáky základních škol
 • Já písnička 3 - zpěvník pro žáky středních škol
 • Já písnička 5 - zpěvník pro žáky středních škol
 • Odborná literatura, hudební časopisy s nosiči CD

Plánované aktivity ve školním roce 2019/20

 • návštěvy koncertů JFO a divadelních představení NDM
 • návštěva koncertů festivalu Janáčkův máj
 • příprava studentů na soutěže v sólovém zpěvu
 • víkendová soustředění členů pěveckého sboru
 • nastudování rockového oratoria Eversmiling liberty, provedení skladby společně s dalšími sbory 17. 11. 2019 u příležitosti 30. výročí „Sametové revoluce“ v Praze a se studenty OU dne 16. 12. 2019 v Ostravě
 • adventní a jarní koncerty
 • půlnoční mše v kostele Krista Krále v Ostravě-Svinově (J. J. Ryba – Hej mistře)
 • vystoupení na školních akcích
 • celonárodní happening REMEMBER – PAMATUJ
 • jarní koncerty společně s pěveckým sborem z Francie – Ostrava, Opava, Praha
 • účast na festivalech pěveckých sborů v Orlové a Ostravě

Rádi přivítáme nové zpěváky – členy pěveckého sboru CHOIR VAN GOH; pravidelné zkoušky jsou vždy v pátek od 14:00 do 17:00 hodin v odborné učebně Hudební výchovy Gymnázia Olgy Havlové.

Zpracovala Mgr. Olga Blažková
září 2019

 

Žádný zápis není aktuální.