Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Výtvarná výchova

Výtvarná výchova


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Martina Kornasová

E-mail: martina.kornasova@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Alena Lipinová

alena.lipinova@gyohavl.cz

Mgr. Petra Brychtová petra.brychtova@gyohavl.cz
MgA. Jana Besmáková, Ph.D.

jana.besmakova@gyohavl.cz

 

Obsahem předmětu Výtvarná výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výtvarná výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura Rámcového vzdělávání pro základní vzdělávání a pro gymnaziální vzdělávání.

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vede žáky k porozumění a orientaci ve výtvarném umění. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, následně k sobě samému i k okolní realitě.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá ve speciální učebně výtvarné výchovy, která poskytuje ideální podmínky pro všechny výtvarné techniky - od kresby počínaje, přes malbu, modelování až po grafické a kombinované techniky.

Vybavení učebny

 • PC
 • interaktivní tabule
 • internet
 • grafický lis pro tisk z plochy a hloubky
 • interní knihovna
 • digitální fotoaparát
 • keramická pec (je instalována mimo učebnu)

Mnohé aktivity a časově pomíjivé instalace jsou dokumentovány digitálním fotoaparátem a prostřednictvím interaktivní tabule se dále rozpracovávají.

Zcela ojediněle je v učebně řešen problém světla - kromě oken dopadá denní světlo stropními průhledy jako v klasickém ateliéru.

Prostředí kolem školy, společně s rozsáhlou zahradou a hřištěm, umožňuje v jarních a letních měsících situovat výuku ven. Ideální pro malbu a kresbu v plenéru, pro netradiční techniky.

Plánované aktivity ve školním roce 2023/24

 • Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostran᷉a  – příprava výstavy výtvarné soutěže „Goyovy přízraky: Spánek rozumu plodí nestvůry“- v prostorách gymnázia ve spolupráci s PK Šp.
 • instalace výtvarných prací v prostorách gymnázia
 • výstavy fotografií
 • účast na soutěžích
 • podle nabídky a vhodnosti návštěvy výstav Dům umění Ostrava aj.
 • individuální práce (mimo výuku) s talentovanými žáky, výstavy žákovských prací
 • začlenění animačních programů GVUO a PLATO Ostrava do výuky (podle rozvrhových možností)

Mgr. Martina Kornasová
září 2023

 

Datum konání: -
Výtvarná skupina třídy 1.C se letos postupně seznamovala s dějinami výtvarného umění. A nezůstali jsme jen u prezentací a teorie. Díky zvídavosti a nadšení se mohli studenti doslova vnořit do Poslední večeře Leonarda da Vinciho či si zkusit akční malbu inspirovanou pracemi Jacksona Pollocka. 
Datum konání: 24. června 2024 -
Odbor životního prostředí a zemědělství za současné podpory projektu LIFE Coala vyhlásil pro letošní rok netradiční výtvarnou soutěž na téma Omalovánky z přírody, které se zúčastnilo se svými pracemi také několik studentů a studentek naší školy.
Datum konání: 10. května 2024 -
Datum konání: 19. května 2024 -
Datum konání: 1. března 2024 -
Datum konání: -
Již tradičně vyhlašujeme v rámci Týdne španělské kultury v Ostravě Semana Ostraña také výtvarnou soutěž pro žáky ostravských základních, středních a základních uměleckých škol.
Datum konání: -
Umístění ve výtvarné soutěži KMO
Datum konání: 30. listopadu 2023 -
Dne 30.11. se naše žákyně 1.A, Adriana Poláková a Isabel Václavíková, zúčastnily slavnostního předání cen krajské výtvarné soutěže „Tajemný svět barev“. Téma letošního ročníku, které bylo věnováno zavazadlům všeho druhu, inspirovalo k soupeření více jak 500 účastníků z různých škol.
Datum konání: 24. listopadu 2023 -
Žáci primy B se v Galerii PLATO zúčastnili redakčního setkání v rámci výstavy "Uprchlá, našel skrýš, stále uniká". Pokusili se zamyslet nad tím, jaké masky každodenně lidé oblékají, co se skrývá pod nimi, ale také jaké zvíře je jim nejbližší a proč.
Datum konání: 11. listopadu 2023 -
Naše studentky vyššího gymnázia se letos zúčastnily snímkem “Vlastním stínem” soutěže studentské filmové tvorby, pražského Filmového kufru.
Datum konání: 28. června 2023 -
Ve středu 28. 6. 2023 jsme navštívili s našimi žáky město Brno. Vše se odehrávalo pod záštitou předmětu výtvarná výchova v rámci exkurzních dní a tomu podléhala i náplň akce. Studenti na svém výletě zhlédli některé dominanty tohoto kulturního centra jižní Moravy a seznámili se se středem města.
Datum konání: 19. června 2023 -
Ročníková instalace
Datum konání: 30. května 2023 -
Dne 30. 5. se studentky z 6.A a 3.B zúčastnili finále celostátní soutěže animovaných filmů dětí a mládeže kroměřížského Animága.
Datum konání: 27. dubna 2023 -
V průběhu dubna se několik tříd vyššího gymnázia zúčastnilo v rámci hodin výtvarné výchovy opakovaného edukačního programu Galerie výtvarného umění Ostrava.
Datum konání: 14. listopadu 2022 - 10. února 2023
V návaznosti na desátý ročník Týdne španělské kultury v Ostravě (Semana Ostraña) jsme i letos připravili výtvarnou soutěž pro žáky ostravských základních, středních a základních uměleckých škol.
Datum konání: 25. listopadu 2022 - 30. listopadu 2022
Dne 25. 11. a 30. 11. se studenti našeho gymnázia zúčastnili edukačních programů Galerie Plato.
Datum konání: -
Galerie prací žáků z hodin výtvarné výchovy