Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Výtvarná výchova

Výtvarná výchova


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Alena Lipinová

E-mail: alena.lipinova@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Martina Kornasová martina.kornasova@gyohavl.cz
Mgr. Petra Šimčáková petra.simcakova@gyohavl.cz

Obsahem předmětu Výtvarná výchova je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Výtvarná výchova vzdělávací oblasti Umění a kultura Rámcového vzdělávání pro základní vzdělávání a pro gymnaziální vzdělávání.

Vyučovací předmět Výtvarná výchova vede žáky k porozumění a orientaci ve výtvarném umění. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti k uměleckému dílu, následně k sobě samému i k okolní realitě.

Organizační vymezení předmětu

Výuka probíhá ve speciální učebně výtvarné výchovy, která poskytuje ideální podmínky pro všechny výtvarné techniky - od kresby počínaje, přes malbu, modelování až po grafické a kombinované techniky.

Vybavení učebny

 • PC
 • interaktivní tabule
 • internet
 • grafický lis pro tisk z plochy a hloubky
 • interní knihovna
 • digitální fotoaparát
 • keramická pec (je instalována mimo učebnu)

Mnohé aktivity a časově pomíjivé instalace jsou dokumentovány digitálním fotoaparátem a prostřednictvím interaktivní tabule se dále rozpracovávají.

Zcela ojediněle je v učebně řešen problém světla - kromě oken dopadá denní světlo stropními průhledy jako v klasickém ateliéru.

Prostředí kolem školy, společně s rozsáhlou zahradou a hřištěm, umožňuje v jarních a letních měsících situovat výuku ven. Ideální pro malbu a kresbu v plenéru, pro netradiční techniky.

Plánované aktivity ve školním roce 2019/2020

 • Týden španělské kultury v Ostravě Semana Ostran᷉a 7 – příprava výstavy výtvarné soutěže „Viaje por Espan᷉a, zastávka Barcelona“- v prostorách gymnázia ve spolupráci s PK Šp.
 • instalace výtvarných prací v prostorách gymnázia
 • výstavy fotografií
 • účast na soutěžích
 • podle nabídky a vhodnosti návštěvy výstav Dům umění Ostrava aj.
 • individuální práce (mimo výuku) s talentovanými žáky, výstavy žákovských prací
 • začlenění animačních programů OG do výuky (podle rozvrhových možností)

Mgr. Alena Lipinová
září 2019

 

Žádný zápis není aktuální.