Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Dějepis > Odhalení pamětní desky obětem ostravského monstrprocesu

Odhalení pamětní desky obětem ostravského monstrprocesuDatum konání:
23.9.2020

Ve středu 23. září 2020 byla slavnostně odhalena na zdi Čapkovy sokolovny v centru města pamětní deska připomínající největší politický proces na Ostravsku z 50. let 20. století. Komunistická moc na tomto místě odsoudila ke krutým trestům téměř devět desítek nevinných lidí. Na přípravě tohoto aktu se podílelo také naše gymnázium.

Na oběti tohoto soudního divadla, které se v červenci 1950 odehrávalo právě v tělocvičně Čapkovy sokolovny, jsme vzpomínali již v průběhu celého odpoledne, nejprve během procházky a jednotlivých zastavení v centru města, později večer při samotném odhalení pamětní desky. Akci uspořádalo několik spřátelených institucí, ostravský Antikvariát a klub Fiducia, okrašlovací spolek Za krásnou Ostravu, Gymnázium Olgy Havlové, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava 1 a Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě. Naše škola také touto aktivitou naplňuje smysl členství v síti škol UNESCO, v níž se už více než dvě dekády snažíme prosazovat téma dodžování či naopak porušování lidských práv v minulosti.

V pět hodin odpoledne se symbolicky před vchodem do budovy Krajského soudu na Havlíčkově nábřeží v centru Ostravy sešlo několik desítek zájemců o pietní vycházku, kterou vedli ulicemi města básník a publicista Ivan Motýl spolu s dějepravcem našeho gymnázia Petrem Šimíčkem. Odstartovala vzpomínkou na osud jednoho z popravených, Miroslava Sýkory, účastníci se dozvěděli podrobnosti o jeho tragickém osudu, ale také krutou skutečnost, jak komunistická zvůle dopadla na další členy jeho rodiny. V procesu Buchal a spol. byli souzeni celkem tři. Zároveň na tomto místě vyslechli podrobnosti o procesu, kontextu doby, výslechových metodách Státní bezpečnosti a zazněla svědectví dcery popraveného Jana Buchala (byl souzen ve skupině Dr. Horákové v Praze) a politického vězně Zdeňka Růžičky. Zaznělo také autentické svědectví Leo Žídka, dlouholetého místopředsedy Konfederace politických vězňů ČR, který byl rovněž v 50. letech vyšetřován v Ostravě. Po úvodní informační smršti následoval první vrchol celé akce, pouť za popravené Miroslava Sýkoru, Josefa Polomského, Ladislava Cée a Miloše Morávka. Tichý průvod prošel přilehlými ulicemi kolem soudní budovy až k pamětní desce připomínající popravené. Po položení květin pokračovala procházka k někdejšímu krajskému výboru KSČ, krajské správě StB, památníku PTP a dále k Čapkově sokolovně.

V sedm hodin večer byla před vchodem do Čapkovy sokolovny na Sokolské ulici v centru Ostravy za účasti politických vězňů, primátora města Ostravy, autora, vypisovatelů soutěže, rodin nespravedlivě odsouzených a veřejnosti slavnostně odhalena samotná pamětní deska. Vítězem veřejné soutěže na pamětní desku věnovanou čtyřem ostravským návazným komunistickým monstrprocesům na proces s Miladou Horákovou (proces Buchal a spol.), kterou vypsali zadavatelé, se stal sochař Petr Szyroki. Na jeho návrhu porota ocenila mnohovrstevnaté sdělení, to jak citlivě pracoval s prostorem i architekturou budovy a zajímavě propojil text se symbolikou. Není to v pravém smyslu "deska", text je vyškrábán do omítky, vychází tak přímo z matérie stavby a budova, ve které se vzpomínané události odehrávaly, takto "promlouvá" přímo k současníkům. Červená tečka za textem přitahuje pozornost kolemjdoucích a můžeme ji číst v mnoha významových rovinách. Jako krutou krvavou tečku za lidskými životy, nebo jako symbol konce komunistické bestiality nebo odkaz na to, že tento proces nebyl zdaleka poslední a obrátil se mezi samotné rudé, dovnitř komunistické strany.

Přítomné uvítal za Okrašlovací spolek Krásná Ostrava Petr Šimíček, který shrnul základní informace k Buchalově procesu a justiční zvůli 50. let, vzpomenul rovněž na tvrdé dopady odsouzení nevinných lidí na jejich příbuzné. Vysvětlil, jak vznikla idea připomenout právě toto místo a poděkoval donátorům této desky Jankovi a Markovi Przybylovým. Poté předal slovo politickému vězni Leo Žídkovi, který vzpomenul na ty, kterým komunistický režim připravil doživotní traumatické zážitky a vyzvedl trvalý smysl jejich utrpení. Neboť trpěli za naši svobodu. Za Sokol promluvil absolvent našeho gymnázia Ondřej Rybníček, seznámil v krátkosti přítomné se sokolskými hodnotami, s perzekucí sokolů za protektorátu i komunismu a připomněl osudy sokolovny, kterou komunisté po únoru sokolům zabavili a poté v ní dokonce konali politické procesy. K dosavadním řečníkům se nakonec připojil autor pamětní desky, sochař Petr Szyroki, který ji spolu s nimi slavnostně odhalil.

Úplný závěr slavnostního setkání obstaral křest zářijového čísla bulletinu Krásná Ostrava.

Petr Šimíček

Fotografie pod článkem: Jan Král

Reportáž o naší nové pamětní desce na i-vysílání ČT