Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktivity > Kroužky > Kroužek Psaní na klávesnici všemi deseti

Kroužek Psaní na klávesnici všemi desetiTaké ve školním roce 2022/2023 nabízíme žákům prim, sekund a tercií kroužek „Psaní na klávesnici všemi deseti“. Žáci v něm mohou získat mistrnou klávesnicovou gramotnost, která je uplatnitelná při dalším studiu i práci. Žáci se mohou také zapojit do soutěží v oblasti zpracování textů, ve kterém je Česká republika díky programované výuce ZAV už deset let nejúspěšnější zemí světa. Na začátku května 2023 se mohou naši žáci, kteří zvládli 800 cvičení, přihlásit na mezinárodní internetovou soutěž INTERSTENO a získat v případě úspěšného splnění limitů mezinárodní certifikát.

Originální programovaná výuka ZAV představuje úsek 3000 cvičení. Už po 200 cvičeních jsou probrána písmena představující 84,6 % českého textu, po 400 více než 99 %. Od cvičení 601 se probírají jen málo časté znaky české klávesnice a je možno pokračovat speciálními cvičeními pro nácvik vyšší rychlosti a přesnosti. Žák postoupí k dalšímu cvičení až tehdy, když předchozí látku zvládl tak, že se o tyto znalosti může opřít a další cvičení neprochází jen formálně s nebezpečím, že by se opět začal dívat na ruce. Po větší přestávce ve výuce jednotlivého žáka ZAV reaguje pádem o potřebný počet cvičení, aby např. absencí při nemoci zapomenutou látku v nezbytném rozsahu byl nucen zopakovat.  Aby kroužek byl zajímavější a hravější, programovanou výuku jsme doplnili o klávesnicové hru Houbař.

Bližší informace o výuce ZAV můžete získat na stránkách www.zav.cz

Kroužek se koná v úterý nebo ve čtvrtek od 13:45 do 15:15 v učebně IVT 1. Kroužek lze navštěvovat v jednom z termínů.

Také v letošním školním roce jsme získali na psaní desetiprstovou hmatovou metodou účelový příspěvek MSK. Díky němu je kroužek pro žáky zdarma.

Kroužek vedou RNDr. Zuzana Hrušková a Mgr. Romana Vaňková.