Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Biologie > Rozvoj přírodní zahrady na Gymnáziu Olgy Havlové

Rozvoj přírodní zahrady na Gymnáziu Olgy HavlovéDatum konání:
1.10.2019
Datum ukončení:
31.8.2020
  • Termín konání akce: 1. 10. 2019 - 31. 8. 2020
  • Harmonogram projektu: říjen 2019 - srpen 2020

Peněžní prostředky byly získány z rozpočtu Moravskoslezského kraje žádostí o poskytnutí neinvestičního účelového příspěvku v rámci EVVO pro školní rok 2019/2020. Celková plánovaná výše uznatelných nákladů činí 70 000 Kč.

Hlavní cíl projektu

Rozvojem přírodní zahrady umožnit žákům i širší veřejnosti sledování proměn přírody a podpořit tak rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení.

Dílčí cíle

  • Využít areál přírodní zahrady v rámci projektových dní Život v zahradě a u příležitosti každoročního pořádání Ekokonference pro žáky základních škol našeho regionu.
  • Využít areál přírodní zahrady k badatelsky orientovanému vyučování ve výuce přírodovědných předmětů, jazyků a výtvarné výchovy.

Klíčové aktivity

Klíčová aktivita 1

Realizovat rozvoj přírodní zahrady v areálu školního pozemku včetně všech jejich prvků (výsadba stromů a keřů domácího původu, rostlin přitahujících motýly, vybudování vyvýšených záhonů).

Klíčová aktivita 2

Podpořit rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispět k budování kladného vztahu žáků k přírodě.

Využití finančního příspěvku umožnilo rozvoj badatelsky orientovaného vyučování v areálu přírodní zahrady, podpořilo rozvoj klíčových kompetencí formou zkušenostního učení a přispělo k budování kladného vztahu žáků k přírodě.