Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Chemie

Chemie


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Milan Birke

E-mail: milan.birke@gyohavl.cz

Členové předmětové komise

Mgr. Martin Fluksa martin.fluksa@gyohavl.cz
RNDr. Ivana Krajčíková ivana.krajcikova@gyohavl.cz
Mgr. Lucie Otáhalová lucie.otahalova@gyohavl.cz

Součástí předmětu chemie jsou v tercii, prvním a druhém ročníku (kvintě a sextě) také hodiny laboratorních prací, které probíhají v laboratoři chemie. V laboratoři probíhají rovněž některé hodiny seminářů. V rámci předmětu navštěvujeme různé exkurze a studenti, kteří mají hlubší zájem o chemii, mohou řešit chemickou olympiádu nebo se zapojit do středoškolské odborné činnosti.

Používané učebnice

Učebnice pro tercii a kvartu nižšího gymnázia

  • Základy praktické chemie 1 (nakladatelství Fortuna)
  • Základy praktické chemie 2 (nakladatelství Fortuna)

Učebnice pro 1. ročník (kvintu)

  • Flemr V., Dušek B. (2001): Obecná a anorganická chemie I (Nakladatelství SPN)

Učebnice pro 2. a 3. ročník ( sextu a septimu )

  • Kolář K. a kolektiv (2000): Chemie organická a biochemie II (Nakladatelství SPN)

Rozšiřující literatura

  • Jiří Vacík (1997): Přehled středoškolské chemie (Nakladatelství SPN)

Semináře

V rámci studia chemie nabízíme a realizujeme dvouletý seminář z chemie, ve kterém se zabýváme rozšiřujícím učivem, výpočty příkladů, řešením rovnic, pokusy z biochemie atd. Věnujeme se také aplikované chemii a chemickým výrobám. Snažíme se studenty dobře připravit k maturitní zkoušce a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Seminář je určen především pro studenty s vážným zájmem o chemii, kteří se chystají studovat přírodovědné obory, lékařskou fakultu, farmacii, veterinární fakultu a další.

V maturitním ročníku si studenti mohou zvolit jednoletý seminář z analytické chemie, ve kterém se naučí základní metody kvalitativní a kvantitativní analytické chemie a vyzkoušejí si je prakticky v chemické laboratoři. Naučí se zpracovávat analytická data, včetně klasifikace chyb, vyjadřování výsledků a jejich přesnosti s použitím výpočetní techniky. Studenti budou dále seznámeni s využitím analytické chemie v kriminalistice a s moderními analytickými metodami, se kterými se mohou setkat při studiu na vysokých školách.

 

Plánované aktivity ve školním roce 2023/24

Tercie: OZO Ostrava

Kvarta: Úpravna vody Nová Ves

Druhé ročníky: Dolní Vítkovice – vysokopecní okruh

Semináře třetích ročníků: Povodí Odry, Teva Pharmaceuticals, Ústav laboratorní diagnostiky FNsP

Případně jiné dle aktuálních možností jednotlivých firem.

 

Mgr. Milan Birke
září 2023

 

Datum konání: 11. dubna 2024 - 12. dubna 2024
V celostátním kole kategorie ZŠ naši školu reprezentovali Jan Pchálek a Jakub Kolarz (oba ze 4. A) se svým vystoupením na téma Zářivá cesta vitaminu B2.
Datum konání: 5. června 2024 -
Datum konání: 29. května 2024 -
Každoročně se uděluje ocenění vybraným žákům porubských škol za výjimečné úspěchy ve škole nebo v soutěžích, nadání či pomoc potřebným.
Datum konání: 26. dubna 2024 -
Dne 26. 4. se naši studenti zúčastnili svátku popularizace vědy pod záštitou soutěže „Zlepši si techniku“ na VŠB-TUO. Z celkového počtu 80 žáků z osmi základních a středních škol našeho kraje se naši studenti umístili na předních místech této soutěže.
Datum konání: 1. března 2024 -
Dne 1. 3. 2024 jsme se zúčastnili okresního kola chemické olympiády kategorie D. Olympiáda se konala na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě. Samotná olympiáda se skládala ze dvou částí - praktické a teoretické.
Datum konání: 5. února 2024 -
Léta páně 2024, přesněji 5. dne druhého měsíce roku, se náš morálkou nabitý tým vydal na bitevní pole do Pardubic, aby poměřil síly s ostatními školami v oblasti středoškolské chemie.
Datum konání: 29. ledna 2024 - 2. února 2024
Od pondělí 29.1. do 2.2. probíhalo národní kolo chemické olympiády, letos v Brně na Vysokém učení technickém. Jedním ze tří žáků, kteří reprezentovali Moravskoslezský kraj, byl Marek Kroviář ze 3.C.
Datum konání: 1. prosince 2023 -
Po delší době se na naší škole konalo školní kolo Chemické olympiády kategorie A. Do této nejnáročnější kategorie se přihlásil pouze jediný žák a to Marek Kroviář ze 3.C.
Datum konání: 12. října 2023 -
Dne 12. 10. se studenti tříd 6.A, 6.B a 2.C zúčastnili exkurze, kde si mohli společně s průvodcem projít areál bývalého vysokopecního závodu, kde se dozvěděli vše o historii Dolních Vítkovic a výrobě surového železa. Denně se v útrobách Vysoké pece č. 1 vyrobilo až 1 200 tun surového železa.
Datum konání: 22. září 2023 - 24. září 2023
Předposlední zářijový víkend se uskutečnilo další badatelské setkání pro ostravské základní školy. Učitelé přírodovědných předmětů společně se svými pomocníky z řad žáků Gymnázia Olgy Havlové připravili pro zvídavé děti rozličné badatelské úlohy, tentokrát zasazené do nádherné krajiny Visalají.
Datum konání: 27. června 2023 -
Dne 27. 6. 2023 měli plnoletí studenti možnost zúčastnit se exkurze do pivovaru Radegast v Nošovicích. Celá akce byla velmi zajímavá. Nejdříve jsme si celý pivovar prošli a seznámili se s jednotlivými procesy výroby piva. Po prohlídce na nás čekala malá degustace, což bylo krásné zakončení exkurze.
Datum konání: 28. června 2023 -
Ve čtvrtek 28. 6. se zájemci z řad nižšího gymnázia měli možnost zúčastnit exkurze do světoznámé firmy Marlenka v Lískovci u Frýdku-Místku. V rámci prohlídky jsme se dozvěděli zajímavosti z historie vzniku firmy, ochutnali jsme různé produkty a nahlédli jsme přímo do výrobny sladkých pokušení.
Datum konání: 2. června 2023 -
Zhruba po půl roce k nám opět zavítalo deset zvídavých dětí z MŠ Ukrajinská, aby si vyzkoušely zajímavé experimenty. V rámci fyziky se zabývaly vodními pokusy - jako např.
Datum konání: 2. června 2023 - 4. června 2023
První červnový víkend se uskutečnil další z řady badatelských víkendů pro ostravské základní školy, které organizují někteří vyučující gymnázia Olgy Havlové. 
Datum konání: 3. června 2023 -
V sobotu 3. června 2023 jsem se zúčastnila letního soustředění úspěšných řešitelů Farmaceutického korespondenčního semináře (zkráceně FARMAKOS), jenž se konal v prostorách Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.
Datum konání: 20. dubna 2023 - 21. dubna 2023
Dne 20. 4. 2023 se náš dvoučlenný tým zúčastnil finále soutěže ChemQuest, které každoročně probíhá na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Tento den se v soutěži utkali žáci středních škol.
Datum konání: 21. dubna 2023 -
V pátek, 21. 4. 2023, se níže uvedení studenti našeho gymnázia zúčastnili finále jubilejního, desátého ročníku odborné soutěže "Zlepši si techniku" na Vysoké škole báňské - Technické Univerzitě v Ostravě (VŠB-TUO).
Datum konání: 20. dubna 2023 -
20. dubna se konalo krajské kolo Chemické olympiády kategorie B, ve kterém naši školu reprezentoval Marek Kroviář z 2.C.  Marek se dokázal vypořádat s tématy jako je elektronová konfigurace f-prvků, rozpadové řady, výpočty jaderných rozpadů nebo čištění použitého jaderného paliva.
Datum konání: 12. dubna 2023 -
Vítězem školního kola Chemické olympiády kategorie C, které se zaměřovalo na chemii uhlíku, elektrochemii, termochemii či chemii biopaliv, se stal Marek Kroviář z 2.C. Následně postoupil do kola krajského, ve kterém obsadil krásné 6. místo a stal se tak úspěšným řešitelem.
Datum konání: 28. března 2023 -
Letošní březen patřil Chemické olympiádě kategorie D.
Datum konání: 24. února 2023 -
V pátek 24. února měli návštěvníci našeho gymnázia možnost zhlédnout a vyzkoušet si rozličné pokusy napříč přírodovědnými předměty především ve spojitosti s tekutinami.
Datum konání: 22. prosince 2022 -
Ve čtvrtečním předvánočním semináři z chemie nás navštívila bývalá studentka našeho gymnázia Michaela Hříbková, která již pátým a posledním rokem studuje farmacii v Hradci Králové.
Datum konání: 25. listopadu 2022 -
V pátek 25. listopadu k nám zavítaly děti z mateřské školky vyzkoušet si některé pokusy z přírodních věd.
Datum konání: 5. prosince 2022 - 6. prosince 2022
Dne 5. 12. vyrazila třída 5.A na VŠB-TUO. Zde jsme si vyslechli zajímavou přednášku, která se týkala hlavně fyziky a chemie. Přednáška byla plná jedinečných experimentů, o kterých se nám ani nesnilo, jako například výroba sněhu či velmi hlučné výbuchy plynů.
Datum konání: 22. června 2022 -
Ve středu 22. 6. jsme po dvouleté covidové pauze opět uskutečnili exkurzi třetích ročníků do pivovaru Radegast v Nošovicích. Studenti tak měli možnost seznámit se s výrobním postupem zlatavého moku a navštívit např.
Datum konání: 1. října 2021 - 1. května 2022
KSICHT - Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou je soutěž vedená Přírodovědeckou fakultou UK určená pro studenty základních a středních škol, které se s dalšími studenty septim již několikátým rokem účastníme.Každý rok vychází čtyři série úloh.
Datum konání: 3. června 2022 - 5. června 2022
Datum konání: 7. června 2022 -
Dne 7. 6. jsme v rámci chemického semináře navštívili Katedru chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Seznámili jsme se s možnostmi studia chemie, bylo nám umožněno nahlédnout do několika laboratoří a vyzkoušet si několik jednoduchých pokusů.
Datum konání: 10. května 2022 -
10. května se uskutečnil na Střední průmyslové škole chemické již 13. ročník žákovské konference Prezentace badatelských projektů EVVO k trvale udržitelnému rozvoji.
Datum konání: 22. dubna 2022 -
Dne 22.4. 2022 se dva týmy složené ze studentů septim A a B zúčastnily celostátního finále soutěže Chemquest na VŠCHT.
Štítky:Naši studenti jsou popularizátory vědy

Datum konání: 10. 5. 2021

Jako v minulých letech se i v letošním roce naši studenti zapojili do soutěže „Zlepši si techniku“, kterou pořádá VŠB – TUO pro žáky a studenty celého Moravskoslezského kraje.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:04

Výherní sušenky - soutěž ChemQuest 2021

Datum konání: 26. 4. 2021

Většina z nás si pod pojmem chemie představí kapalinu v baňce nebo jakýsi neznámý bílý prášek. Co kdybychom vám ale prozradily, že právě chemie má velmi významnou roli při přípravě všemi tolik oblíbených sušenek s čokoládou? No řekněte… Kdo odmítne sušenku?

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:02

ChemQuest

Datum konání: 1. 4. 2021 - 30. 4. 2021

Chcete prozkoumat příběh sušenek či si vyrobit starodávné mýdlo? Máme tady pokusy právě pro vás! Účastníme se soutěže Chemquest, která se letošní rok zaměřila, v kategorii pro střední školy, na propojení historie a chemie.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:01

Chemická olympiáda (kategorie C a D)

Datum konání: 19. 3. 2021 - 23. 3. 2021

V druhé půlce března proběhly online školní kola Chemické olympiády kategorií C a D.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 14:00

Beseda s lékařem Tomášem Michalčákem

Datum konání: 18. 3. 2021

Ve čtvrtek 18. 3. 2021 jsme v rámci besedy: „Na kus řeči s…“ přivítali lékaře MUDr. Tomáše Michalčáka, který působí v Beskydském očním centru ve Frýdku Místku a zároveň vyučuje na Lékařské fakultě Ostravské univerzity na Ústavu fyziologie a patofyziologie.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 13:58

Badatelský víkendový seminář

Datum konání: 13. 11. 2020 - 15. 11. 2020

Společně s několika studenty našeho gymnázia jsem se zúčastnila Badatelského víkendového semináře, který pořádali zaměstnanci a studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ti nám představili různé vědecké projekty, na kterých sami pracují.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 13:57

N-trophy (únor 2021)

Datum konání: 28. 1. 2021 - 7. 2. 2021

Společně s Anetou Sikorovou a Vojtěchem Žáčkem jsme tvořili jeden tříčlenný tým v soutěži N-trophy. Bojovali jsme našimi přírodovědnými schopnosti proti dalším 72 týmům z celé České republiky i Slovenska.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 13:55

Cesta za tajemstvím výrobků z ropy aneb chemie kolem nás

Datum konání: 4. 1. 2021 - 29. 1. 2021

Ropa není jen palivem a základní surovinou při výrobě plastů, je všude kolem nás a bez ní bychom si život na zemi jen ztěžka představili. Studenti sexty A si v rámci hodin chemie připravili na toto téma zajímavá videa.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 13:55

Domácí chemická laboratoř

Datum konání: 1. 12. 2020 - 15. 1. 2021

Víte, co je příčinou horkého ledu, kynutí vánočky či chutnosti sušenek? Je to chemie! A právě poodhalit tato a další chemická tajemství se rozhodli žáci kvarty B a sexty A v rámci dobrovolného projektu.

Více

Publikováno 28. 9. 2021 13:54