Horní menu

Česky English

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Studium > Předmětové komise > Dějepis

Dějepis


Vedoucí předmětové komise

Mgr. Petr Šimíček

E-mail: petr.simicek@gyohavl.cz

Smysl a cíle dějepisu na naší škole

Dějepis se na našem gymnáziu vyučuje ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého studia. Výuka se odehrává v běžných vyučovacích hodinách, ve speciálních dějepisných seminářích i ve formě historických a kulturně-poznávacích exkurzí.

Zásadním cílem naší předmětové komise je zajímavá a odborně fundovaná dějepisná výuka s výrazným posílením výuky moderních dějin (lepší porozumění dnešnímu světu, východisko pro studium politologie, práv, historie atd.).

Kromě klasických učebnic, map a dějepisných pomůcek všichni pedagogové využívají moderní vyučovací metody a pomůcky – kreativní pracovní listy, interaktivní prezentace, využíváme třídy vybavené počítači, dataprojektory a promítacími plátny. Tato forma výuky je mezi studenty velice oblíbená, především pro názornost a množství obrazového materiálu k jednotlivým údobím dějin. Naši dějepisci tvoří vlastní učební programy a pomůcky (metodické listy, soubory historických pramenů, výukové prezentace atd.).

Žáky a studenty vedeme k intenzivnějšímu zapojení do přípravy a podoby výsledné vyučovací hodiny (projekty, referáty, multimediální prezentace, seminární práce), k samostatné práci, vyhledávání faktů (pramenů) a hodnocení historických skutečností, argumentaci a obhajobě vlastních názorů.

Učitelé dějepisu se účastní odborných kurzů dalšího vzdělávání pedagogů (ÚSTRu, Člověka v tísni, Památníku Terezín) a odborných konferencí v České republice i cizině (konference ASP UNESCO, visegrádská konference učitelů dějepisu, konference v německém Eichsfeldu, Jeruzalémě, Osvětimi, Dachau atd.).

V důsledku opatření souvisejících s COVID-19 začali v roce 2020 učitelé dějepisu poprvé v historii komise všichni učit distančně (on-line) a naučili se pracovat v nových platformách – Google Classroom a ZOOM. Ty využívají i v následujícím školním roce pro smysluplnější a rychlejší komunikaci se studenty i pro ukládání studijních materiálů či zadávání úkolů.

Historické projekty

Od roku 1997 realizujeme projekty v rámci Asociace škol přidružených UNESCO (v oblasti „celosvětového občanství a kultury míru a nenásilí“) pro studenty vyšších ročníků a seminářů moderních dějin. Projekty jsou zaměřeny na porušování lidských práv v totalitních režimech a věnují se československým i evropským dějinám.

Pravidelně se zapojujeme do projektů společnosti Člověk v tísni. Především do tradičních Příběhů bezpráví. Studenti se v rámci tohoto projektu seznamují s událostmi novodobých dějin přitažlivou formou, součásti akce je úvodní historická přednáška, promítání dokumentárního filmu, debata o něm a diskuse s pamětníky.

Od roku 2006 jsme realizovali ve spolupráci s o.p.s. Živá paměť a Muzeem romské kultury v Brně přednáškový program včetně setkání s pamětníkem romského holocaustu Zmizelí Romové a Romové dnes – romský holocaust, jeho stopy v poválečném Československu a život Romů v České republice. Jeho záměrem je připomenout dějiny holocaustu Romů ve 20. století, poukázat na téma rasismu a zároveň zvýšit zájem mladých lidí o dějiny jejich regionu.

Naše škola byla zapojena jako partnerská do tříletých grantových projektů „Moderní dějiny do škol" a „Paměť kraje - náměty pro atraktivní výuku“.

Středoškolské konference

 • v českém středoškolském prostředí ne zcela obvyklá vzdělávací metoda
 • rozkrývání historických období, událostí či fenoménů do hloubky a z mnoha úhlů pohledu
 • otevíráme témata, která byla cíleně vytěsňována ze škol i společné paměti
 • kombinujeme tradiční i netradiční přístupy a metody – přednášky, workshopy, práce s dobovými historickými prameny, komunikační a tvůrčí výchova
 • studenti pro nás nejsou jen příjemci dávek faktografie, ale aktivními spolutvůrci, partnery v hledání odpovědí

Žijeme v době, kdy narůstá nebezpečí nového resetování dějinné paměti či účelového zamlčování a opomíjení. Pro výchovu studentů v demokratickém duchu je zcela zásadní, aby se s novodobými událostmi našich dějin seznamovali, aby pátrali po odpovědích na často nepříjemné otázky, abychom jim to jako jejich učitelé umožnili v co nejširší míře a jejich zájem podněcovali.

Přehled všech uspořádaných konferencí (2006-2019)

 • 2006 – „Mýty a realita komunistického Československa“
 • 2007 – „Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé“
 • 2008 – „Československo a Ostrava v roce 1968“
 • 2009 – „Československo a Ostrava v čase normalizace“
 • 2010 – „Československo a Ostrava v době protektorátu“
 • 2011 – „Ostraváci za dráty – lágry ve vzpomínkách pamětníků“
 • 2012 – „Druhá kultura v komunistickém Československu“
 • 2013 – „Vyhnání – vysídlení – odsun?“
 • 2014 – „Češi v exilu“
 • 2015 – „Československá cesta ke svobodě a demokracii po listopadu 1989“
 • 2015 – „Ukončení 2. světové války v Moravskoslezském kraji“
 • 2016 – „Migrace v dějinách a současnosti“
 • 2016 – „Okamžik rozhodnutí – životní volby ve zlomovém okamžiku dějin 20. století“
 • 2017 – „Ostrava v neklidném XX. století“
 • 2018 – „Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy“
 • 2019 – "Studenti proti režimu – revolty 1939 / 1969 / 1989"

Po pěti uskutečněných ročnících jsme v roce 2010 vydali komplexní publikaci „Společně dějinami“, zahrnující dějiny Ostravy v republikovém kontextu v letech 1939-89, s metodickými a výukovými materiály. Kniha obsahuje textovou a obrazovou část i vložené DVD s výukovými prezentacemi, metodickými listy a dobovými prameny ze všech pěti ročníků.

Pro příští rok 2022 připravujeme další konferenci na téma "Paměť Ostravy – příběhy míst známých i neznámých".

Partneři a spolupracující instituce

V rámci výuky, seminářů a konferencí spolupracujeme se společností Člověk v tísni, Okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, Živou pamětí o.s.p., politickými vězni z doby komunismu, sdružením Dcery 50. let, Židovskou obcí v Ostravě, Archivem města Ostravy (návštěvy pamětníků v seminářích, živá svědectví, hosté a lektoři na konferencích).

Prezentace historických aktivit

Historické projekty, konference a výukové novinky pravidelně prezentujeme v médiích – v České televizi (zpravodajské pořady, Před půlnocí, Fokus VM, Interview ČT 24, Ta naše povaha česká aj.), Českém rozhlase Ostrava (pořad Koktejl), DVTV, v tisku (Respekt, LN, MSD), případně v TV dokumentech (Kovy řeší dějiny).

Historické exkurze

Učitelé dějepisu každoročně organizují zahraniční historické a kulturně-poznávací exkurze pro studenty do Osvětimi a Krakova, byli jsme však také na expedicích - na Podkarpatské Rusi a za krajany v rumunském Banátu (2018, 2019). Společně se studenty jsme poznávali Paříž, Provence, Berlín, Drážďany, Mnichov, Salzburg, Bratislavu, Vídeň či Budapešť.

Jednodenní historické exkurze pořádáme do Lidic či Ležáků, pravidelně pak do Ostravy a blízkého okolí (Archiv města Ostravy, Muzeum Hlučínska, Průmyslové muzeum v Michálkovicích, Hornické muzeum v Petřkovicích, Slezské zemské muzeum – výstavní budova i depozitář, industriální oblast Dolní Vítkovice, Archeoskanzen v Chotěbuzi, Muzeum Sigmunda Freuda v Příboře).

Historické soutěže

Podporujeme každoroční účast našich studentů v historických soutěžích (Dějepisná olympiáda, Příběhy 20. století, EUSTORY, Šumná Ostrava) a v pracích SOČ. Také se účastníme mezinárodní soutěže EustoryPříběhů 20. století.

Mgr. Petr Šimíček
září 2021

 

Datum konání: 6. června 2024 -
V den 80. výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii se na naší škole konal druhý ročník historické minikonference. Soutěže se zúčastnili studenti našeho gymnázia, základní školy Ostrava - Petřkovice a gymnázia Volgogradská. Letošními soutěžními tématy byly převážně lokální dějiny.
Datum konání: 13. května 2024 - 14. května 2024
V letošním školním roce jsme navázali na první dvoudenní dějepisnou exkurzi pro studenty kvart s názvem “Po stopách Heydrichiády”. Loňská exkurze byla velmi úspěšná a studenti skvělí. Nejinak tomu bylo i letos. Téma ponuré, ale velmi důležité, obzvláště v dnešní době.
Datum konání: 27. března 2024 - 28. března 2024
Dějepravnou cestu k polským sousedům po stopách dějů starobylých i nedávných jsme letos se studenty septim a třetího ročníku podnikli ve dnech 27.-28. března. Neskutečně příjemná a kultivovaná grupa milovníků dějepravy viděla a prožila během dvou nabitých dnů mnoho zajímavých míst.
Datum konání: 8. dubna 2024 -
Datum konání: 29. února 2024 -
Celkem 70 studentů, kteří se zúčastnili online besedy s Lady Milenou, navštívilo Minikino a zhlédlo film "One Life" o siru Nicolasi Wintonovi. Lady Milena se osobně setkala se sirem Anthony Hopkinsem, jenž skvěle ztvárnil Nicolase Wintona. 
Datum konání: 15. února 2024 -
Dne 15. února 2024 měli naši studenti jedinečnou příležitost setkat se prostřednictvím videokonference s pamětnicí, tzv. “Wintonovou dcerou”, lady Milenou Grenfell-Baines.
Datum konání: -
Žáci 1.C, 5.A a 7.B navštívili v rámci hodin dějepisu 24. ledna 2024 filmové představení Napoleon. 
Datum konání: 18. ledna 2024 -
Ve čtvrtek 18.1. 2023 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády na ZŠ Mitušova v Ostravě-Hrabůvce na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko).“ Gymnázium Olgy Havlové reprezentovalo celkem 6 studentů. Žáci nižšího gymnázia Natálie Packová (3.
Datum konání: 28. listopadu 2023 -
28. listopadu 2023 se na naší škole konalo školní kolo 53. ročníku dějepisné olympiády, zaměřené letos na „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.”
Datum konání: 28. listopadu 2023 -
Studenti 2.A se brodili čerstvě napadaným sněhem k Archeoparku v Chotěbuzi a těšili se, co všechno si vyzkouší. Pro návštěvu jsme si vybrali program "Slovanem na vlastní kůži".
Datum konání: 4. září 2023 - 9. září 2023
Také letošní školní rok jsme zahájili naší tradiční expedicí za krajany do rumunského Banátu. Pětatřicet studentek a studentů v čele s triem edukátorů zeměpravy, dějepravy a tělopravy se vydalo do krajů, které v 19.
Datum konání: 16. listopadu 2023 -
Letos jsme slavili Den boje za svobodu a demokracii nadvakrát.
Datum konání: 24. října 2023 - 25. října 2023
Po letech covidových jsme opět pro studenty šesti ostravských gymnázií uspořádali ve dnech 24. a 25. října 2023 studentskou středoškolskou konferenci. Konala se pod záštitou náměstkyně primátora a s finanční podporou MMO. Zároveň byla naší hlavní aktivitou v rámci sítě ASPnet UNESCO.
Datum konání: 27. června 2023 -
Datum konání: 15. června 2023 -
Studenti seminářů moderních dějin navštívili 15. června 2023 Muzeum Hlučínska, kde pro ně přichystal muzejní pedagog Jiří Neminář tvůrčí workshop v expozici výstavy mapující historii předválečného fotografického ateliéru Zagora.
Datum konání: 20. června 2023 - 21. června 2023
Po delší pauze jsme obnovili tradiční exkurze Archeoparku v Chotěbuzi. Třídy., 2.B a 1.C tak měly možnost nahlédnout do replik slovanských domů, na ručním mlýnku namlít obilí nebo střílet z luku na terč.
Datum konání: 8. června 2023 -
V květnu studentka 7.A Sára Zajícová seznámila své spolužáky s životním příběhem svého prapradědečka MUDr. Klegy, jehož pamětní deska byla slavnostně odhalena na ZŠ Klegova. Ještě tentýž večer mne kontaktovala studentka Magdaléna Kačorová z 3.
Datum konání: 11. června 2023 - 15. června 2023
Na koci března se dva naši žáci úspěšně zúčastnili 52. ročníku krajského kola Dějepisné olympiády na téma Rozdělený svět a Československo v něm (1945-1992).
Datum konání: 5. června 2023 -
Dne 5.6.2023 se uskutečnil 1. ročník dějepisné minikonference pro NADŠENÉ MLADÉ HISTORIKY osmých a devátých tříd s názvem “bezVÝZNAMNÁ MÍSTA”. Cílem minikonference bylo seznámit spolusoutěžící a porotu s místy, která nejsou turisticky vyhledávaná, avšak mají své kouzlo, historii a příběhy.
Datum konání: 9. května 2023 - 10. května 2023
Ve dnech 9.–⁠10. května 2023 se studenti tříd 4.A a 4.B zúčastnili dvoudenní historické exkurze Po stopách heydrichiády. Program akce byl náročný a navíc účastníci byli po celou dobu tzv. v plné polní. Za pedagogický doprovod nelze jinak než obě třídy pochválit za důstojné chování v době prohlídek.
Datum konání: 31. května 2023 -
Studentka septimy Sára Zajicová vyprávěla spolužákům životní příběh svého prapradědečka Ludvíka Klegy, lékaře a legionáře z první světové války. Nabídla nejen zajímavý příběh statečného a tvůrčího člověka, ale také cenné dobové fotografie z rodinných alb i dobové novinové články.
Datum konání: 26. dubna 2023 - 27. dubna 2023
Hlavním cílem dnešního dne je koncentrační tábor Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau.Po krátké cestě přijíždíme do města Osvětim, kde billboardy s reklamami telefonních operátorů střídají směrovky k muzeu.
Datum konání: 6. února 2023 -
Studenti sekundy B se zúčastnili oblíbeného programu na téma "středověké město" v Muzeu Hlučínska. Nejprve si lektorka otestovala vědomosti našich svěřenců a musíme konstatovat, že si vedli dobře. Následovala skupinová práce s pracovním listem a budování středověkého města.
Datum konání: 23. ledna 2023 -
V pondělí 23.
Datum konání: 19. ledna 2023 -
Ve čtvrtek 19. 1. 2023 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Téma letošního 52. ročníku bylo „Rozdělený svět a Československo v něm 1945 - 1992“.
Datum konání: 9. prosince 2022 -
V pátek 9. prosince 2022 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády. Celkově se ji zúčastnilo 35 žáků nižšího a vyššího gymnázia.Tematické zaměření: „Rozdělený svět a Československo v něm -1945-1992“
Datum konání: 25. prosince 2022 -
V pátek 25.11. 2022 jsme se my, studenti sexty B, v doprovodu paní profesorky Kantorové vydali v rámci dějepisu do Muzea Hlučínska.
Datum konání: 22. listopadu 2022 -
Datum konání: 21. listopadu 2022 -
V pondělí 21. listopadu 2022 nás navštívil ruský student Pavel Mager. Měli jsme vzácnou příležitost vyslechnout si jeho příběh o dospívání v Putinově Rusku, o proměně této země v v diktaturu, o síle tamní propagandy, o tom jak to vše narušilo vztahy v jeho rodině a nejbližším okolí.
Datum konání: 15. listopadu 2022 -
Naše gymnázium, Okrašlovací spolek za krásnou Ostravu, Antikvariát a galerie Fiducia a političtí vězni České republiky pod záštitou statutárního města Ostravy tradičně organizují setkání u pamětní desky obětem zla, to jest obou totalitních režimů, které poznamenaly naše dějiny ve 20.
Štítky:

2 Starší

Po sametu - divadelní představení pro naše studenty v Lese!

Datum konání: 28. 1. 2020

V úterý 28. ledna 2020 studenti literárního semináře a další zájemci z oktáv, septim a sext sestoupili poprvé v letošní divadelní sezóně do undergroundového podzemí Lesa a bavili se hrou Po sametu aneb tahle země není pro blbý.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:54

Muzeum Hlučínska, to musíte vidět!!!

Datum konání: 20. 1. 2020

V pondělí 20. ledna 2020 se studenti dějepisného semináře z třetích ročníků zúčastnili exkurze do Muzea Hlučínska, kde absolvovali vzdělávací workshop Století Hlučínska. Krátkou zprávu na web školy napsala studentka Veronika Valková ze septimy B.

Více

Publikováno 27. 9. 2021 15:50

2 Starší